Ta sredstva će se preusmjeriti za hitne i neodložne potrebe na području Grada Visoko. 

To je danas odlučeno na vanrednoj sjednici ovog vijeća navodeći da je pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan u članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i članu 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko, kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje odluka, saopćeno je iz Općine Visoko.