U najavljenom dnevnom redu su prijedlozi za izmjene zakonodavstva o radu u institucijama BiH, plaćama i naknadama.

Među brojnim drugim predloženim tačkama dnevnog reda su revizorski izvještaji, odnosno nalazi i preporuke Ureda za reviziju, bilo da se odnose na finansijsko poslovanje institucija BiH u pretprošloj ili aktivnostima Ureda u 2021. godini, na probleme i nedostatke u sistemu javnih nabavki te na osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH.

Među najavljenim temama sutrašnje sjednice su izvještaj o prošlogodišnjem radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa te izvještaj o primjeni zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Informacije o prošlogodišnjem radu državnog tužilaštva i o javnoj zaduženosti Bosne i Hercegovine neke su od predloženih tema.