Rješenje, a potom i Obrazloženje ovakve odluke od 26. jula ove godine, lično je potpisao doc. dr. Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja KS.

Želi se okružiti odanima i poslušnima

U obrazloženju Rješenja o privremenom rasporedu radnika na drugo radno mjesto može se pročitati "kako će u Centru za metalno zdravlje - Primarna zdravstvena zaštita Organizacione jedinice Dom zdravlja Novi Grad, a zbog korištrenja prvog dijela godišnjeg odmora za 2022. godinu, u periodu od 1. do 26. augusta, odgovornu medicinsku sestru/tehničara mijenjati socijalni radnik".

 

Iako u Centru za metalno zdravlje ima uposlenika sa visokom stručnom spremom koji su pozvaniji i strukom bliskiji da rade na radnom mjestu odgovorne medicinske sestre/tehničara, kako Faktor saznaje od uposlenih iz ove Javne ustanove, direktoru Baltiću to očigledno nije važno.

Prvi čovjek JU Dom zdravlja KS se, kako dalje navode uposlenici, "vodi se onom da je okružen odanim ljudima i poslušnicima, a ne stručnim kadrom koji zna raditi svoj posao i preuzima odgovornost za ono što radi".

- Neodgovornosti i bahatosti prvog čovjeka JU Dom zdravlja KS nema kraja. Da li je on uopće upoznat sa opisom radnog mjesta medicinske sestre i kakva je njena odgovornost u radu sa pacijentima? Očito ne zna ili ne želi da zna, čim na radno mjesto odgovorne medicinske sestre stavlja socijalnog radnika. Uz svo dužno poštovanje prema pozivu socijalnog radnika, on ne može raditi na mjestu medicinske sestre. Ovo što je Baltić uradio potencijalno može biti krivično djelo, jer se taj čovjek, po ko zna koji put, poigrava sa zdravljem građana Kantona Sarajevo - ističu uposlenici JU Dom zdravlja KS koji su dobro upoznati sa ovim slučajem.

 

Da su uposlenici JU Dom zdravlja KS upravu i sa razlogom zabrinuti zbog ovakve odluke direktora Baltića, govori i sljedeće.

Šta radi medicinska sestra

Naime, u nizu poslova i radnih zadataka odgovorna medicinska sestra u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Novi Grad, između ostalog, obavlja stručne poslove u skladu sa stepenom stručne spreme i zvanja iz oblasti sestrinstva, učestvuje i u liječenju pacijenta pod nadzorom ordinirajućeg ljekara, organizira i rukovodi poslovima njege pacijenta te brine za pacijenta koji doživljava akutnu mentalnu patnju.

- Pitamo građane KS, da li iko normalan na radnom mjestu osobe, koja ima ovakve radne zadatke, može zamisliti socijalnog radnika - upitala je grupa uposlenika JU Dom zdravlja KS.

U Obrazloženju Rješenja o privremenom rasporedu radnika na drugo radno mjesto, navedeno je "kako je Članom 151. Praviulnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i plaćama radnika Ustanove propisano je da o pravima i obavezama radnika odlučuje generalni direktor Javne ustanove Dom zdravlja KS ili drugo ovlašteno lice, ako drugim općim aktom Ustanove ili posebnim propisom nije drugačije određeno".

U konkretnom slučaju je, kako dalje stoji, "postupljeno po odredbi člana 38. tačka m. Statuta JU Dom zdravlja KS i člana 108. Zakona o radu kojim je propisano da u hitnim slučajevima (zamjena iznenada odsutnog radnika, iznenadno povećanje obima posla, sprečavanja nastanka veće štete i dr.) poslodavac može donijeti jednostranu odluku o rasporedu radnika na drugo radno mjesto, a najduže do 60 dana u toku jedne kalendarske godine".

O svemu smo željeli razgovarati i sa Baltićem, no u upravi JU Dom zdravlja KS rečeno nam je "kako je generalni direktor na godišnjem odmoru do 29. augusta".