Prijave birača za glasanje izvan BiH Centralna izborna komisija BiH prima neprekidno od početka primjene aplikacije i do sada je nalog elektronski otvorilo 77.773 osoba, od čega je kod 12.372 naloga unos podataka u toku i svi oni imaju rok do 19. jula da završe unos traženih podataka i dokumenata, jer u suprotnom oni nisu završili postupak prijave i takve prijave neće biti razmatrane.

Obrađeno je 52.429 prijava, od čega 46.394 prijave ispunjavaju propisane uvjete dok za sada ne ispunjava uvjete 6.035 prijava, a na obradu čeka 13.972 prijave. Osobe čija prijava ne ispunjava uvjete Centralna izborna komisija BiH je već dva puta obavijestila putem emaila da otklone nedostatke i to trebaju uraditi do 19. jula do ponoći, saopćio je CIK.

Osobama čije prijave će tek biti obrađene i koje budu imale nedostataka Centralna izborna komisija BiH će slati obavijesti da u ostavljenom roku (koji može biti i iza 19. jula) otklone nedostatke.

Prijave za glasanje izvan BiH se dostavljaju samo elektronski putem portala e-Izbori dostupnom na web stranici Centralne izborne komisije BiH ili putem telefaksa na slјedeće brojeve: +387 33/251-333 i +387/33 251-334.

Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba ili putem Info-linije +387 33/251-331 i +387/33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail: [email protected] .