GRAS prima 22 konduktera-kontrolora karata i za to radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 708,05 KM. Također traže četiri čistačice vozila - trolejbusa, za što je predviđena plaća od 505,45 KM. Ovo javno preduzeće traži i zavarivača, a za to radno mjesto osnovna plaća iznosi 708,05 KM, te dvije čistačice autobusa koje će imati osnovnu plaću u iznosu od 505,45 KM.

Konkurs u GRAS-u otvoren je do 3. februara 2020.

Kako je navedeno u konkursu, Toplane traže administratora sektora, administratora-saradnika distribucije pošte, referenta za kadrovske poslove, višeg referenta u računovodstvu, blagajnika, referenta skladišta, skladištara, samostalnog rukovaoca, dva rukovaoca-poslužioca, četiri podtaničara i tehničara na odjelu za mjerenje.

Osnovne plaće za navedena radna mjesta kreću se od 779 za radnike sa završenim trećim stepenom obrazovanja (KV) do 1.363 KM za radnike sa završenim fakultetom.

Oglas za prijem radnika u Toplanama ostaje otvoren do 1. februara 2020.