Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na problem restitucije imovine.

Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci je informisao predsjedavajućeg Džaferovića o problemima s kojima se pripadnici Jevrejske zajednice susreću u tom pogledu, te izrazio očekivanja da će Bosna i Hercegovina u što skorije vrijeme riješiti ovaj problem, koji je i jedan od uslova na evropskom putu naše zemlje. 

Predsjedavajući Džaferović je istaknuo da povrat oduzete imovine duboko zadire u pitanje, ne samo prava, nego i pravde.   

Naglasio je da pruža punu podršku donošenju Zakona o restituciji, kao i saradnji sa vlasnicima imovine, kako bi se ovo pitanje konačno riješilo, saopćilo je Predsjedništvo BiH.