Razgovarano je o aktivnostima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, kao i neriješenim pitanjima statusa ove populacije, prvenstveno kada je riječ o donošenju zakona kojima bi bila regulirana prava logoraša i ispunjene međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine koje se odnose na zaštitu žrtava torture.

Džaferović je dao punu podršku Savezu logoraša BiH, te je pozvao na usvajanje državnog zakona kojim će se regulirati prava logoraša, kao i zakona na drugim nivoima vlasti, kako bi cjelokupna institucionalna struktura u Bosni i Hercegovini dala potrebni doprinos zaštiti ove kategorije stanovništva.

Delegaciju Saveza logoraša Bosne i Hercegovine predvodio je predsjednik Saveza Seid Omerović, a u njenom sastavu su bili i sekretar Saveza Senad Jusufbegović i zamjenik predsjednika Skupštine Saveza Almin Đelilović, saopćilo je Predsjedništvo BiH.