Navedeno je da je razgovarano o stanju u Bosni i Hercegovini i zastoju u reformskim procesima u vezi sa evropskim integracijskim putem BiH.

Članovi Predsjedništva BiH učestvuju na Diplomatskom forumu u raspravi na temu "Inovativna diplomatija: novo doba, novi pristupi".