Zbog toga je neophodno da vlasti i institucije u našoj zemlji, uz neophodnu međunarodnu pomoć i podršku, provode programe obuke svojih zaposlenika koji će rezultirati vidljivim poboljšanjima u radu i mjerljivim povećanjem zadovoljstva korisnika.

Državni službenici su u procesu integrisanja sa EU suočeni sa sve obimnijim i kompleksnijim zadacima koje pred njih postavljaju reformski procesi, a prate ih velika očekivanja i pritisak javnosti za postizanjem očekivanih rezultata i vidljivih promjena. U tim uslovima postavlja se imperativ javnoj upravi da obezbijedi funkcionalan mehanizam kontinuiranog stručnog osposobljavanja i usavršavanja koji će biti intergralni dio modernog sistema upravljanja ljudskim potencijalima. U saradnji sa nadležnim agencijama za državnu službu, nekoliko hiljada državnih službenika educirano je u proteklom periodu i kroz projekte finansirane iz Fonda za reformu javne uprave, a kojim operativno upravlja Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Stručna savjetnica u Odsjeku za obuku Agencije za državnu službu BiH, Ana Jerkić kaže kako svako stručno usavršavanje, poboljšanje potrebnih vještina, znanja i kompetencija omogućava državnim službenicima da efikasnije obavljaju radne zadatke, te da odgovornije, transparentnije, djelotvornije i efikasnije obavljaju svoje dužnosti kako bi se građanima pružile kvalitetnije usluge. Upravo je Agencija za državnu službu BiH jedna od institucija sa najvećim značajem u procesima obučavanja i usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi.

Iz ove agencije kažu kako su još od 2014. digitalizovali proces obuka uz stručnu podršku Programa jačanja javnih institucija u BiH koji u ime vlada SR Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva implementira njemački GIZ kao dio podrške reformi javne uprave u BiH. Kompletan proces je digitalizovan, od samih prijava za obuke pa do izdavanja online certifikata. Osim toga, ističu kako zahvaljujući spomenutom programu Odsjek za obuke ADS od 2014. godine koristi LMS Moodle platformu i Adobe Connect alat za online učenje, dok su u maju 2020. godine svoje "self-paced" obuke otvorili za javnost.

Jednostavno rečeno, ovo znači da građani Bosne i Hercegovine mogu besplatno pristupiti edukativnim sadržajima online, te pohađati kurseve samostalno. To je prednost "self-paced" kurseva jer njima korisnici pristupaju u vrijeme koje njima odgovara i pohađaju ih brzinom koju sami određuju, bez ograničenja vezanih za vrijeme ili mjesto održavanja kurseva kakva su ranije postojala.

- Ponosni smo da je Agencija u 2020. godini bila jedina institucija iz Bosne i Hercegovine koja je dobitnica nagrade Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i OECD/SIGMA iz oblasti eUčenja, a takmičenje se fokusiralo na uspješan odgovor vlada Zapadnog Balkana na krizu izazvanu Covid-19 pandemijom - kazala je Ana Jerkić.

Jedan od primjera kvalitetnih edukacija koje su uspješno organizirane tokom pandemije jesu webinari koji su na samom njenom početku organizirani po zahtjevu Vanjskotrgovinske komore BiH. Održano je deset webinara za 692 člana VTK BiH među kojima su osim privrednika bili i članovi akademske zajednice i bankarskog sektora, te administracije. Evaluacija održanih webinara je bila izvrsna, a polaznici su naveli da će im pružena edukacija, smjernice i praktični primjeri pomoći u daljem radu.

Osim webinara i drugih online metoda, obuke se vrše i u učionici, metodom "coachinga", te kombinovanom obukom ("blended learning"). Prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, ADS organizuje horizontalne obuke za državne službenike, odnosno opšte i sveobuhvatne obuke u koje spadaju obuke namijenjene rukovodećim državnim službenicima, zatim razvoju socijalnih vještina u radnom okruženju, tu su i opšti kursevi osvježavanja znanja, te specijalističke obuke i obuke za novozaposlene državne službenike. Obuke se organizuju skoro svakodnevno, a teme i njihov obim se mogu pogledati na adresi www.ilearn.gov.ba.

U Agenciji kažu kako im je jako važno da su građani upoznati sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u javnoj upravi. Kompletan proces realizacije stručnog usavršavanja je krajnje transparentan, a sve informacije su dostupne na stranicama  www.ads.gov.ba i www.ilearn.gov.ba

Svi relevantni programi obuke stavljaju fokus na otvorenosti i transparentnosti javne uprave prema javnosti, te na usmjerenost ka građanima, poslovnoj zajednici i organizacijama civilnog društva kao njenim korisnicima. Oni moraju biti u fokusu i dobiti usluge koje su kreirane prema njihovim potrebama. Dženana Alađuz iz fondacije Infohouse, koja je učestvovala u ispitivanju mjerenja zadovoljstva korisnika tri javne institucije, kaže kako su rezultati tih ispitivanja ohrabrujući i da je očit napredak ali kako je potrebno još puno napora da proces promjena i reformi bude u potpunosti uspješan.

- Po mom mišljenju najveći problem jeste manjak odgovornosti, preuzimanja odgovornosti i snošenja posljedica kad određeni procesi reforme zastanu ili krenu unazad. Nove tehnologije nisu problem, problem su zastarjela shvatanja da su građani tu radi javne uprave a ne suprotno - da je javna uprava servis građanima - kaže Alađuz.

Uistinu, uvođenje inovativnih alata, digitalizacija i pristup modernim tehnologijama jesu važni segmenti reforme javne uprave ali njeno ključno mjesto će uvijek biti čovjek, bilo kao korisnik usluga ili kao onaj ko uslugu pruža. Zbog toga je usavršavanje i obučavanje ljudi u procesu obaveza reformisane javne uprave i to mora biti stalan i trajan proces.

Tekst je nastao u okviru javne kampanje koju provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH a podržava Program jačanja javnih institucija u BiH kao dio sveobuhvatne podrške vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke provedbi reforme javne uprave u BiH. Mišljenja i stavovi izneseni u ovom tekstu ne odražavaju nužno službene stavove i politike vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke i GIZ-a koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH.