Izložba je, baš kao i u Ankari, upriličena u saradnji Fondacije "Mersad Berber" i kustosice Beste Gürsu.

- Art Contact Istanbul nas je pozvao da izložimo jedan segment, jedan dio djela slikara Mersada Berbera. Na izložbi, u "art fairu", zastupljeni su motivi dubrovačkih flora. To su Dubrovkinje, mlade žene koje je Mersad Berber jako često slikao. Bio je veoma popularan u tom periodu kada je krenuo da oslikava lijepe žene iz Dubrovnika koje prikazuju procvat, transformaciju žene. U drugom dijelu jedan dio su oslikani konji jer je bio poznat po svojim bosanskim konjima i tradiciji bosanskog konja, a naravno što je Tursku najviše impresioniralo je njegovo oslikavanje Osmanskog carstva.

Mi smo jako ponosni i počašćeni da imamo priliku ponovo da dovedemo Mersada Berbera u njegovu omiljenu Tursku – kazala je Ira Berber, članica Uprave Fondacije Mersad Berber.

Ensar Berber, Mersadov sin, konstatovao je da je najdominantniji i najintenzivniji period njegovog oca bio dok je oslikavao osmanlijsku Bosnu.

- Smatram da je postao najpoznatiji upravo po tome, i svjetski priznat upravo po oslikavanju tog perioda osmanlijske Bosne, što možete vidjeti kroz njegov veliki opus koji se kreće od 60-ih godina prošlog stoljeća pa skoro do kraja. Jasno, kao umjetnik razvijao se, možemo podijeliti njegovo stvaralaštvo i karijeru kroz više faza njegovog stvaralaštva, od tehnika, od motiva, ali mogu reći da to dominira u njegovom ukupnom fokusu stvaralaštva - pojasnio je Ensar.