Vijeće ministara BiH je u utorak usvojilo Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Radi se o sveobuhvatnom planskom dokumentu koji se odnosi na cijelu BiH i koji sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta, koje je Evropska komisija izdvojila za BiH i koje je neophodno ispuniti na putu ka članstvu u EU.

Pravosuđe

U okviru dokumenta, u koji je Faktor imao uvid, predviđen je, između ostalog, niz mjera usmjerenih ka poboljšanju stanja u pravosuđu kroz usvajanje revidiranog Zakona o VSTV-u i Zakona o sudovima u BiH.

Do maja 2020. godine je predviđeno usvajanje izmjena Zakona o VSTV-u, te usvajanje zakona o sudovima u BiH, dok će članovi VSTV-a nosioce pravosudnih funkcija za svoj rad u 2019. godine ocjenjivati na osnovu novih kriterija. U oktobru ove godine je predviđeno usvajanje revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Za potrebe jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije je predviđen niz mjera, poput usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije 2020 – 2024. do maja 2020. godine, ali i uspostavljanje mehanizma praćenja rješavanja predmeta korupcije u sudovima. VSTV je dužan provesti Peer Rewiev preporuke i preporuke OSCE-a u svrhu rješavanja predmeta korupcije u sudovima.

Federalno ministarstvo pravde je dužno uspostaviti poseban odjel u Federalnom tužilaštvu za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, dok je u Kantonu Sarajevo predviđeno usvajanje Zakona o nepotizmu i stranačkom zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo.

Federalna uprava policije (FUP) je dužna do maja 2020. provesti minimalno deset istraga organiziranog kriminala povezanog sa privrednim kriminalom i korupcijom, sa akcentom na oduzimanje nelegalno stečene imovine. Istovremeno je FUP zadužen da predvodi aktivnosti na usvajanju smjernica najboljih metoda i praksi za otkrivanje i istraživanje krivičnih djela organiziranog kriminala u vezi sa privrednim kriminalom i korupcijom.

U decembru ove godine su sve nadležne institucije u BiH dužne potpisati Memorandum o saradnji svih organa i tijela za prevenciju korupcije u BiH.

Pravda, sloboda i sigurnost

Do maja 2020. bi pod vodstvom Ministarstva sigurnosti BiH trebala biti donesena odluka o obaveznoj registraciji svih korisnika usluga telekom operatera, kojom će se unaprijediti mogućnost identifikacije lica koja šire govor mržnje na internetu i distribuiraju sadržaje koji potiču na terorizam i druge nezakonite radnje.

S ciljem očuvanja sigurnosti je institucijama predviđeno provođenje posebnih mjera. Tako je, primjera radi, OSABiH dužna detektirati i poduzimati mjere kojima se sprječavaju procesi indoktriniranja u ekstremne ideologije koje potiču i podržavaju terorizam, identificirati radikalna lica koja djeluju u BiH, njihove istomišljenike i veze u zemljama regije i šire, kao i lica koja su iz BiH otišla na strana ratišta, prikupljati inkriminirajuća saznanja i potpuno identificirati, pratiti i nadzirati povratnike sa stranih ratišta, ali i pratiti sve procese vezane uz porast etno-nacionalnog radikalizma, nerijetko povezanog s religijskim narativima i simbolikom, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti BiH i regije općenito.

Ministarstvo sigurnosti BiH je zaduženo da provodi aktivnosti s ciljem usvajanja dokumenta "Strategija integrisanog upravljanja granicom i Akcioni plan provođenja Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2019. – 2023 godina" do maja 2020.

Predviđeno je do maja naredne godine i puštanje u produkciju novog informacionog sistema ISM, čime će se poboljšati razmjena podataka između relevantnih institucija, kao i poboljšanje sigurnosti sistema. ISM ce doprinijeti boljoj međuagencijskoj saradnji i razmjeni podataka u području upravljanja granicom, imigracija i azila. Do maja 2020. je predviđeno i usvajanje nove Strategije za kontrolu malog i lakog naoružanja.

FBiH je dužna do maja 2020. usvojiti Zakon o javnom okupljanju i Zakon o nedoličnom ponašanju na sportskim terenima, a rad Udarne i Operativne grupe za borbu protiv terorizma je potrebno unaprijediti stvaranjem boljih zakonskih pretpostavki za kvalitetniju saradnju i efikasniju razmjenu informacija i osiguravanje finansiranja rada ovih grupa.

Ekonomski razvoj i konkurentnost

U okviru Akcionog plana je predviđen niz konkretnih mjera za unapređenje ekonomskog razvoja i konkurentnosti. S tim u vezi je predviđeno pojednostavljivanje i usklađivanje postupka registracije i izdavanja dozvola poslovnim subjektima na nivou entiteta radi poboljšanja poslovnog okruženja i kreiranja jedinstvenog ekonomskog prostora kroz usvajanje izmjena zakona o registraciji poslovnih subjekata.

S istim ciljem je predviđeno i povećanje transparentnosti javnog sektora, kreiranjem javno dostupnih registara javnih preduzeća i pružanjem blagovremenih podataka o zaposlenosti u javnom sektoru, neizmirenim potraživanjima u javnom sektoru i parafiskalnim davanjima. Ministarstvo finansija i trezora BiH je, s tim u vezi, dužno uspostaviti i redovno ažurirati Registar institucija BiH i javnih preduzeća, te redovno objavljivati na svojoj web stranici podatke o zaposlenosti u javnom sektoru institucija na nivou BiH, odnosno o broju zaposlenih i broju novozaposlenih. Istu obavezu imaju i entitetska i kantonalna ministarstva finansija.

Za potrebe smanjenja izdvajanja iz plaća, naročito za radnike sa niskim primanjima, entiteti i Brčko Distrikt su dužni usvojiti ukupno šest zakona, poput zakona o porezu na dohodak i zakona o doprinosima. Izmjene ovih zakona se u FBiH moraju usvojiti do marta, a u RS-u do maja 2020. godine.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je zaduženo da bude nositelj aktivnosti s ciljem usvajanja Programa javnih investicija/Razvojno-nvesticionog programa institucija BiH 2020-2022 do decembra ove godine.

U FBiH je, s ciljem olakšavanja osnivanja javnih preduzeća, predviđeno usvajanje izmjena i dopuna Zakona o administrativnim taksama do maja 2020. godine, te usvajanje izmjena i dopuna Zakona o registraciji poslovnih subjekata do marta 2020. godine.

Do maja 2020. je predviđeno usvajanje zakona o osiguranju depozita, čiji je Nacrt već usvojen na 137. sjednici Vijeća ministara BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje je zadužena da predvodi aktivnosti s ciljem usklađivanja propisa o akcizama sa acquisom, naročito o akcizama na pivo, a kroz usvajanje izmjena Zakona o akcizama do maja 2020. godine, a u istom vremenskom okviru je predviđeno uspostavljanje zajedničke baze podataka o svim obveznicima koji su evidentirani kao počinioci poreznih i carinskih prevara i prekršaja.

Poduzetništvo i industrijska politika

Generalni sekretarijat Vlade FBiH je dužan predvoditi aktivnosti na razvijanju softverskog rješenja putem kojeg će se omogućiti elektronska registracija poslovnih subjekata na nivou FBiH, a u FBiH se do maja 2020. moraju usvojiti zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, zakon o elektronskom potpisu, zakon o privrednim društvima i zakon o registraciji poslovnih subjekata.

Predviđen je završetak radova na izgradnji mosta Svilaj, te potpisivanje ugovora za izvođenje radova i nadzora nad radovima na mostu Gradiška s ciljem početka radova na mostu.

FBiH se obavezala da će raspisati tender za izgradnju dionice brze ceste Lašva – Nević Polje (decembar 2019), ugovoriti izgradnju dionice autoceste na Koridoru Vc Tarčin – Ivan (decembar 2019), raspisati tendere za izgradnju dionice autoceste na Koridoru Vc Buna – Tunel Kvanj (decembar 2019) i dionice autoceste na Koridoru Vc Medakovo – Poprikuše (mart 2020).

RS do maja 2020. godine mora raspisati tender za izgradnju autoputa na koridoru Vc od Rudanke do Putnikovog brda, potpisati ugovor za izgradnju odmarališta Brkića Voda na autoputu Banja Luka – Doboj (Ruta 9a) i osigurati izvore finansiranja za remont pruge Šamac - Doboj – Rječica.

U planiranju ovih aktivnosti su učestvovale čak 233 institucije sa svih nivoa vlasti u BiH. Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere su planirane za nivo FBiH, od čega 93 zajedničke mjere, dok je 205 mjera planirano za nivo RS-a, od čega 86 zajedničkih mjera. Za 17 prioriteta je potrebno definitati dodatne mjere, odnosno utvrditi nosioce aktivnosti koji će biti zaduženi za njihovo provođenje.