Ranije je, podsjetit ćemo, ta uplata dovedena u pitanje jer nije prihvaćena Odluka o povlačenju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje (RFI) od MMF-a, s obzirom na to da sadržaj Odluke, koju je uputio ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ) BiH, nije odgovarao ranijem dogovoru koji je pretočen u Pismo namjere.

VEZANI TEKST - Turković: Predloženo je da kantoni dobiju novac, a da ga FBiH vraća, to ne piše u Pismu namjere

Protiv usvajanja Odluke su glasali ministri iz reda bošnjačkog naroda, osim Fahrudina Radončića koji nije glasao nikako, nakon čega je ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda najavio da je time doveden u pitanje kreditni aranžman, te da novac neće biti uplaćen na račun Centralne banke.

Sporan je, između ostalog, bio član 4 Odluke, prema kojem bi sredstva koja pripadaju kantonima i koja bi potrošili kantoni vraćala Federacija BiH.

U međuvremenu su iz MMF-a, saznaje Faktor, u dopisu Vijeću ministara BiH istaknuli da je za tu međunarodnu finansijsku instituciju prihvatljivo da se u član 4 uvrsti formulacija "sa njenih 10 kantona", što bi podrazumijevalo obavezu kantonima da vrate iznos novca koji bi bio uplaćen na njihove račune.