To je jučer na press-konferenciji kazao prim. dr. Goran Čerkez, član Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Prof. dr. Teufik Goletić, šef Laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je kod ovog testiranja riječ o detekciji antigena, odnosno virusnih proteina, najčešće tzv. nucleoproteina, dok se kod PCR testiranja vrši detekcija virusnog genoma.

- Antigeni testovi, na način kako ćemo ih mi uvesti u dijagnostičku praksu, koristit će se isključivo samo za simptomatske slučajeve i to u vremenskom okviru od pet do sedam dana nakon pojave simptoma. To naglašavam zbog toga što ne postoji dovoljno pouzdanih podataka da se ti testovi isto tako mogu koristiti u asimptomatskim slučajevima i u samom početku infekcije dok još nisu izraženi klinički simptomi – kaže dr. Goletić.

Ova metoda se uvodi zbog toga što postoji jako veliki broj zahtjeva za testiranjem.

- Odlučili smo se i za uvođenje antigenog testa koji je u slučajevima kad postoje kliničke manifestacije, koje odgovaraju definiciji slučajeva, vrlo visoko specifičan, gotovo približan PCR testiranju. Međutim, kod nedovoljne senzitivnosti, kad ne postoje kliničke manifestacije, ne preporučujemo ga za praćenje asimptomatskih slučajeva – objašnjava Goletić.

Ova vrsta testiranja provodit će se isključivo u javnim zdravstvenim ustanovama koje su prethodno ovlaštene od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

- To znači da će se ova vrsta testiranja provoditi u javno zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje mikrobiološke djelatnosti. Antigensko testiranje neće se vršiti u laboratoriji na Veterinarskom fakultetu. Mi imamo odobrenje za dijagnostiku PCR metodama. Antigensko testiranje spade u tzv. imunološke metode. Nemamo ovlaštenje za rad za takve vrste testiranja, ali ga nismo ni tražili budući da za to u ovom trenutku još ne postoji iskazana potreba - naglasio je. 

Antigensko testiranje vršiti tamo gdje su kapaciteti za PCR testiranjem nedostatni ili gdje se jako dugo čeka na rezultat.

- Dakle, antigensko testiranje vršit će se samo kod simptomatskih slučajeva na COVID-19 dok PCR, kako za simptomatske, tako i za sve druge slučajeve, ostaje metoda izbora i zlatni standard – kazao je dr. Goletić.