Federalno tužilaštvo je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) uputilo inicijativu za imenovanje novog glavnog federalnog tužioca, jer je dosadašnji glavni tužilac Zdravko Knežević otišao u penziju.

Iz Federalnog tužilaštva je rečeno da je Knežević početkom novembra ove godine otišao u penziju, te da ga od tada mijenja prvi zamjenik Tihomir Jurko.

- Inicijativa za imenovanje vršioca dužnosti glavnog federalnog tužioca je otišla iz ovog tužilaštva. Ostalo je na VSTV-u da izabere od sadašnjih federalnih tužilaca osobu koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti. Nije prioritetno da to bude prvi ili drugi zamjenik glavnog federalnog tužioca - pojasnila je glasnogovornica Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević za Balkansku istraživačku mrežu BiH (BIRN BiH).

Prema službenoj internet stranici Federalnog tužilaštva, Knežević je dužnost glavnog federalnog tužioca preuzeo 1. aprila 2003. godine, i tu funkciju je obavljao i u vrijeme penzionisanja.

Prema rasporedu, naredna sjednica VSTV-a će se održati 27. novembra kada će se na dnevnom redu naći imenovanje vršioca dužnosti glavnog federalnog tužilaštva.

Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala na nivou FBiH je donesen 2014., a trebao se početi primjenjivati u februaru 2015. i predviđa da se osnuju posebni odjeli koji će se baviti prvostepenim postupcima organizovanog kriminala, podmićivanja, te djelima protiv ustavnog poretka Federacije, ali i terorizma.

Međutim, četiri godine od usvajanja Zakona nije riješeno elementarno pitanje smještaja, odnosno adekvatnog prostora za ove institucije, javio je BIRN BiH.