Federalna vlada će danas u Mostaru održati svoju redovnu 180. sjednicu, a koja bi trebalo da počne u devet sati. Na dnevnom redu, će između ostalog, biti i tekst zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica, a koji je utvrdila Radna grupa.

Borci očekuju da Vlada FBiH i proslijedi ga u parlamentarnu proceduru. Da se o prijedlogu najprije izjasni Zastupnički dom FBiH, a potom i Dom naroda. Za demobilisane borce je važno da zakon stupi na snagu 1. jula ove godine kako bi oko 20.000 hiljada njih koji su u stanje potrebe, mogli početi dobivati egzistencijalnu novčanu pomoć.

Demobilisani borci od 2010. godine nemaju svoj zakon.