Prema oficijelnoj najavi, sjednica će biti održana na Ilidži u hotelu Hills nakon prekida zasjedanja od 30. septembra, kada je zaključeno da amfiteatar u zgradi u kojoj je sjedište Federalnog parlamenta tehnički nije pogodan za online sjednice.

- Svaki put kod online zasjedanja postoje tehničke poteškoće. Ovaj put su eskalirale s obzirom na to da je veliki broj ljudi bio prisutan na online platformi, a nekolicina ih je sjedila u sali Federalnog parlamenta - izjavio je nakon tog prekida predsjedavajući Zaimović.

- Zaključili smo da je veoma teško raditi na ovakav način i da za nastavak zasjedanja treba osigurati prostor gdje možemo raditi uz fizičko prisustvo zastupnika. Konstatovali smo da ovaj amfiteatar nije uvjetan za rad u vrijeme kada treba poštovati epidemiološke mjere - kazao je također on tom prilikom.

U najavljenom dnevnom redu za sutra je više zakona i izvještaja o finansijskom poslovanju federalnih institucija, zavoda ili fondova, kao i drugih odluka.

Po skraćenom postupku su najavljeni prijedlozi izmjena odnosno dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o sudovima FBiH.

Dnevnim redom su predložene također odluka o donošenju Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od deset godina, odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo, potom odluka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BIH za 2019. godinu (konsolidovani).

Tri dostavljena izvještaja odnose se na izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2019. godinu, na rad i finansijsko-materijalno poslovanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2019. godine te za prvo polugodiste 2020. Informacija ove agencije je također jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda, a tiče se analize podataka dostavljenih od sudova i tužilaštava u Federaciji BiH, u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u prošloj godini.

Izvještaji o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2019. godinu, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Federalnog zavoda za zapošljavanje, također su predložene teme za ovu sjednicu Zastupničkog doma.

Iz Federalnog ministarstva finansija je dostavljen Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 08.09.2020. godine, koji je također u najavljenom dnevnom redu.