Konkurs je poništen na osnovu Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa na području FBiH, te Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Kako je obrazloženo, donošenjem Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa na području FBiH, kojom je naloženo svim subjektima sa područja FBiH da stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, stekli su se uvjeti za poništenje javnog konkursa.

- Također, shodno odredbi člana 12 Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisi doneseni na nivou Federacije kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće primjenjivati u periodu trajanja nesreće i 60 dana po prestanku nesreće, a Odluku o njihovoj prenamjeni donosi Vlada FBiH i ona se mogu koristiti isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenja stanja nesreće – navodi se u odluci o poništenju javnog konkursa.

Dodaje se kako zbog toga Fond do 30. jula 2020. godine ne može raspolagati namjenskim sredstvima dok Vlada FBiH ne donese odluku o prenamjeni sredstva.

- Tek nakon donošenja odluke o prenamjeni sredstava od strane Vlade FBiH, kao i procjene utjecaja stanja nesreće na ostvarene prihode Fonda, moći će se procijeniti raspoloživi iznos za dodjelu sredstava putem novog Javnog konkursa – ističe se.

Fond je prije desetak dana raspisao i javni konkurs za prijem za stručnog savjetnika direktora Fuada Čibukčića. U opisu poslova koje će obavljati osoba koja bude primljena na tu poziciju, između ostalog, navodi se da će sagledavati, inicirati i predlagati značajna pitanja iz djelokruga Fonda, savjetovati direktora o pojedinim pitanjima, sudjelovati u ostvarivanju poslovnih ciljeva i osiguravanju učinkovitih i pravovremenih odvijanja poslovnih procesa, te brinuti o namjenskom trošenju sredstava Fonda.

Iako je početkom godine raspisan javni poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu zgrade u vrijednosti do šest miliona KM, u kojoj će ova institucija biti trajno smještena, Fond je odlučio da ga poništi, budući da nije primljena nijedna ponuda koja bi zadovoljila kriterije. 

VEZANI TEKST - Fond za okoliš kupuje zgradu za 6 miliona KM

- Komisija je izvršila evidentiranje i otvaranje pristiglih ponuda, te konstatovala da su do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigle četiri blagovremene ponude. Nadalje, Komisija je izvršila analizu i pregled pristiglih ponuda, te je konstatovala da pristigle ponude ponuđača ne zadovoljavaju minimalne tehničke i pravne uvjete propisane Javnim pozivom - navodi se, između ostalog, u odluci.

Dodaje se kako se komisija nije upuštala u ocjenjivanje i rangiranje pristiglih ponuda.

- Uzimajući u obzir rezultate provedenog postupka, odnosno činjenicu da pristigle ponude ponuđača ne zadovoljavaju minimalne tehničke i pravne uvjete propisane Javnim pozivom, postupak povodom Javnog poziva se poništava - stoji u odluci Fonda za zaštitu okoliša FBiH.