Naime, 19. septembra je Koordinacija osam sindikata Kantona Sarajevo uputila dva zahtjeva Vladi Kantona Sarajevo u ime 25.000 radnika te su premijeru Edinu Forti dali rok od sedam dana da na njih odgovori.

Jedan od zahtjeva sindikata bio je isplata jednokratne pomoći u iznosu od 1.080 KM koju je Vlada FBiH donijela Uredbom o pomoći stanovništvu zbog rasta potrošačkih cijena, dok se drugi odnosio na otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plaća u 2023. godine

Na oba zahtjeva, koja su upućena pismeno Vladi KS, premijer je odgovorio na press konferenciji. Forto je na prvi zahtjev sindikara poručio da budžetski koristnici u KS neće dobiti jednokratnu pomoć.

- Dobili smo tu informaciju iz medija da neće biti isplaćene jednokratne pomoći budžetskim korisnicima u KS, ali u toku dana ili sutra očekujemo i pismeni odgovor. Međutim, već nam je jasno da ne postoji želja i volja Vlade KS da se pozitivno odgovori na taj zahtjev. Nakon sastanka Koordinacije, koji je danas zakazan, vidjet ćemo kako ćemo djelovati po tom pitanju – rekao je Saudin Sivro, predsjednik Koordinacije osam sindikata KS.

Na drugi zahtjev Forto je dao pozitivan odgovor na press konferenciji i to da će pregovori biti otvoreni prije utvrđivanja Nacrta budžeta za sljedeću godinu.

Danas su premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Kalntonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH Saudin Sivro potpisali izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u KS.

- Mi nismo imali neke posebne zahtjeve. Nama se obratila Vlada KS sa urgencijom da se hitno ispregovaraju izmjene Kolektivnog ugovora iz djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja s ciljem usklađivanja odredbi Kolektivnog ugovora sa ugovorom koji je potpisan za djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja. Dakle, ne radi se o klasičnom pregovaranju, niti o povećanju prava, nego se radi o usklađivanju dva Kolektivna ugovora. Kolege iz srednjeg obrazovanja su kroz pregovore dogovorile određene stavke da se povećaju i te stavke, kada su u pitanju otežani uvjeti, odnose se na nastavnike, saradnike i stručne saradnike u srednjem obrazovanju i samim tim to znači da je trebalo uskladiti sa djelatnošću predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Radi se o iznosu, na godišnjem nivou, od cca dva-dva i po miliona maraka – rekao je Sivro kao predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH te dodao:

- Najavili smo danas ponovo premijeru da ćemo ponovo tražiti da se status prosvjetnih radnika i njihova prava, posebno prava iz Kolektivnog ugovora plaće i primanja, povećaju u narednoj godini kroz osnovicu, za što očekujemo pregovore prije utvrđivanja Nacrta budžeta ili kroz izmjene i dopune Kolektivnog ugovora kroz koeficijente za sve radnike. Mi jedino nismo zadovoljni što se ovo povećanje ne odnosi i na tehničko osoblje. Smatramo da u svim pregovorima treba praviti obuhvat za sve radnike jer u procesu rada u lancu odgovornosti i stvaranju preduvjeta za kvalitetniji odgoj i obrazovanje bitni su i radnici koji rade i druge poslove, a ne samo radnici u neposrednom odgoju i obrazovanju.

Sivro ističe da je veoma indikativno da su oba Kolektivna ugovora propisana u septembru, iako je resorna ministrica Naida Hota-Muminović čvrsto izjavila nekoliko puta da neće oni potpisivati u izbornoj kampanji nikakve kolektivne ugovore.

Međutim, Kolektivni ugovor je danas potpisan i ministrica je danas tome prisustvovala te je objasnila da se u toku pregovora sa Sindikatom srednjeg obrazovanja nastojalo ujednačiti prava radnika u srednjem, predškolskom i osnovnom obrazovanju.

- To smo i postigli u velikom obimu, ali smo primijetili da se još jednom trebamo vratiti na Kolektivni ugovor za predškolsko i osnovno obrazovanje, da to ujednačavanje stvarno bude povoljno i pravedno. Stoga je Vlada pokrenula inicijativu, a Samostalni sindikat predškolskog i osnovnog obrazovanja je prihvatio predložene izmjene važećeg kolektivnog ugovora. Zadovoljni smo postignutim poboljšanjima, a koja se posebno tretirala otežane uvjete rada - navela je ministrica Hota-Muminović.