Građani Federacije BiH u mikrokreditnim organizacijama zaduženi su sa 464,5 miliona KM! Kako je objavila Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) u najnovijoj informaciji o stanju u ovome sektoru, zaključno sa 31.3.2019. godine, neto krediti mikrokreditnih fondacija iznose 326,5 miliona KM, dok se na mikrokreditna društva odnosi 138 miliona KM.

Kako objašnjavju iz FBA, mikrokreditne organizacije mogu poslovati kao društva (profitna organizacija) ili fondacije (neprofitne organizacije), a njih uglavnom osnivaju nevladine, većinom humanitarne organizacije, udruženja građana i fizička lica. Zaključno sa martom, dozvolu u Federaciji imalo je 11 fondacija i dva društva. 

U poređenju sa krajem prošle godine, najnoviji podaci govore da građani sve više posežu za mikrokreditima. Naime, mikrokrediti u fondacijama povećali su se za iznos od 6,4 miliona KM, dok su oni u društvima povećani za iznos od 4,1 milion maraka. Posljednjeg dana marta MKO su imale 157.041 aktivnih kreditnih partija, a prosječan iznos mikrokredita je 2.978 KM, što je u odnosu na kraj prošle godine više za 2,1 posto.

Da za mikrokreditima posežu građani koji nemaju drugu opciju, navedeno je i u dokumentu FBA. Naime, njima je odobreno čak 97,1 posto kredita, dok se preostalih tek 2,9 posto odnosi na pravna lica.

- Može se zaključiti da se mikrokrediti najvećim dijelom odnose na dugoročne mikrokredite odobrene fizičkim licima, iz čega proizlazi da se u najvećem broju slučajeva odobravaju licima koja nemaju pristup tradicionalnim izvorima finansiranja, kako zbog rizičnosti posla kojeg obavljaju, tako i zbog nedostatka adekvatnih kolaterala – navode iz Agencije.

Potraživanja po mikrokreditima kod kojih se u otplati kasni više od 180 dana iznose million maraka.