VEZANI TEKST - Vijećnici "Trojke" pregazili prijedlog gradonačelnice kako bi imenovali svoje kadrove u JP Sarajevo

Nakon što je Gradska služba upozorila da akti ovog preduzeća nisu usklađeni sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, gradonačelnica je na prošloj sjednici GV-a predložila Odluku kojom se imenuje privremena Skupština na tri mjeseca, kako bi se u tom periodu donijeli akti u skladu sa federalnim zakonom.

Međutim, vijećnici Naroda i pravde amandmanom su promijenili prijedlog gradonačelnice, pa su članovi Skupštine umjesto na tri mjeseca, imenovani na četiri godine.

Za predsjednika je imenovana Arijana Husejnović-Ajanović (SDP), dok su za članove predloženi Rusmir Pobrić (NiP) i Sabira Jablan (SDP).

VEZANI TEKST - Hoće li Dino Mustafić biti direktor Narodnog pozorišta, a Bakir Hadžiomerović JP Sarajevo?

Kako nezvanično saznajemo, bilo je burno i na nedavnoj sjednici Upravnog odbora JP Sarajevo kojoj je prisustovala i gradonačelnica. Članovi su navodno zahtijevali imenovanje Bakira Hadžiomerovića na poziciju direktora ovog preduzeća, međutim gradonačelnica Karić bila je striktno protiv toga te je naglašavala da je za to potreban konkurs, što je na kraju rezultiralo njenim napuštanjem sjednice. Prema našim izvorima, Karić se navodno poslije vratila na sjednicu.