Ozren Perduv, Sofij Grmuša i Zaim Šibić podsjetili su da je policija 30. decembra 2018. godine nakon što su se vratili na Trg Krajine uhapsila osam osoba od kojih neki nisu ni učestvovali u protestnoj šetnji, a neki su se nalazili u obližnjim ugostiteljskim objektima. Naveli su da su ove osobe zadržane po 12 i više sati u policijskoj stanici.

- Nakon toga podnesen je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu u Banjoj Luci protiv 16 osoba. Prvo i posljednje rošište održano je 28. novembra 2019. godine - kazao je Ozren Perduv i dodao da je zaključak suda bio da MUP mora da uredi zahtjev, odnosno da dostavi snimke svim okrivljenim.

Članovi grupe "Pravda za Davida" naveli su da su krajem prošle sedmice dobili rješenja Osnovnog i Okružnog suda u Banjoj Luci po kojima se postupak protiv 16 osoba obustavlja zbog toga što je MUP RS-a odustao od prekršajnog gonjenja ljudi.

- Njima je sud dao rok da do 9. marta urede zahtjev i MUP dopunio zahtjev 11. marta, dva dana po isteku roka, a Osnovni sud postupao u skladu sa zakonom obustavio postupak, a MUP je ulažio žalbu Okružnom sudu, koja je odbijena kao neosnovana - rekao je Perduv.

Članovi grupe "Pravda za Davida" sada se pitaju i traže od MUP-a da građanima objasne šta se zapravo dešavalo 30. decembra 2018. godine, zašto su lišavani slobode, provodili sate u policijskim stanicama, da bi na kraju MUP RS-a odustao od prekršajnog gonjenja.  

Naglasili su da su željeli da postupak počne jer imaju mnogo toga da kažu. Podsjetili su da su svaki put kada su podnosili zahtjev za javnim okupljanjem odbijeni zbog postupaka koji su u toku, između ostalog i ovog koji je sada obustavljen, zbog čega sumnjaju da je sve urađeno kako bi postojalo opravdanje za zabranu okupljanja

- U januaru smo podnijeli krivičnu prijavu protiv devet pripadnika Policijske stanice Banja Luka Centar zbog protivpravnog lišavanja slobode, ali do danas nema povratnog odgovora - kazao je Perduv i dodao da će podnijeti i tužbe za naknadu nematerijalne štete protiv MUP-a RS-a, odnosno RS-u.

Naveli su da su za sve prekršajne naloge tražili sudsko odlučivanje i sve i jedan nalog koji je došao na sud stavljen je van snage, odnosno ljudi su oslobođeni, a troškovi padaju na teret budžeta RS-a, odnosno građana RS-a.

- Ima još dosta prekšajnih naloga zbog uzvika 'pravda', a po više od 40 naloga ljudi su oslobođeni prekršajne odgovornosti - dodao je Perduv.

David Dragičević (21) je nestao 18. marta 2018. godine u Banjoj Luci, a njegovo tijelo je pronađeno šest dana kasnije na ušću rječice Crkvene u Vrbas. Prema optužnici koju je banjalučko Okružno javno tužilaštvo podiglo protiv nepoznatih izvršilaca, mladić je ili bježao od počinilaca pa pao u Crkvenu ili gurnut u nabujalu rijeku iste noći kada je i nestao.

Od 26. marta 2018. godine roditelji mladića i grupa "Pravda za Davida" na Trgu Krajine u Banjoj Luci organizovali su okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Okupljanja građana zabranjena su od 25. decembra 2018. godine. Nakon hapšenja građana 30. decembra 2018. godine Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića napustio je Bosnu i Hercegovinu.