- Shodno važećem Zakonu o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, osobama starijim od 65 i mlađim od 18 godina koje dobiju kazne zbog nepoštivanja mjera zabrane kretanja zbog aktuelne situacije sa koronavirusom, a koje prihvate odgovornosti i u roku od osam dana plate novčanu kaznu koja im je izrečena, oslobađaju se 50 posto iznosa izrečene kazne, ovo se odnosi na sve kazne pa i na one koje su izrečene i odnose se na kršenje zabrane kretanja – kazao je Hadžiabdić.

Istakao je i da je u posljednja 24 sata izdato 35 prekršajnih naloga zbog kršenja zabrane kretanja od 20 sati do pet sati ujutro.

- Od momenta kada je Federalni štab civilne zaštite uveo zabranu kretanja, od 22. marta do danas, izrečeno je oko 300 prekršajnih naloga osobama koje su zatečene da krše zabranu kretanja, a da pritom nemaju odobrenje i da se na iste ne odnose izuzeci koji su definisani u naredbi o zabrani kretanja – kazao je Hadžiabdić.

Naglasio je da razumiju situaciju u kojoj se građani nalaze i da imaju potrebu da prevezu djecu sa određene lokaciju na drugu lokaciju, ali da je policija obavezna u potpunosti da provodi mjere nadležnih štabova.

- Ni u kom slučaju mi nismo ti koji prave izuzetke, niti smo mi ti koji tumače naredbe. Policija provodi naredbe nadležnih organa, one su apsolutno obavezujuće za provođenje. Naravno u izuzetnim uvjetimaa, ukoliko za to postoji potreba, može se dogoditi da se na određeni način preveze dijete ukoliko je to u interesu djeteta da se odveze ljekaru. Naravno i da osoba starija od 65 godina može da ode ljekaru, a potrebno je da ima uputnicu, da se konstatuje takva stvar u ljekarskim nalazima, to su izuzeci koji su, da tako kažemo, viša sila od onoga što su naredili nadležni organi – pojasnio je Hadžiabdić.

Hadžiabdić je apelovao na sve građane da se pridržavaju u potpunosti svih mjera koje su izdali nadležni organi, naročito na one kojima je naređena mjera izolacije odnosno samoizolacije, ističući da je potrebno da je u potpunosti poštuju.

- Mi ćemo postupati po naredbi koja podrazumijeva provođenje mjere prinudne izolacije. U posljednjih 24 sata od kontrolisane 994 osobe njih 45 nije pronađeno na adresi što je negdje oko 4,5 posto, taj je postotak bio mnogo veći u prethodnom periodu, pa sa nekih 10 posto je danas spao na 4,5 posto. Apelujemo i na ovih 45 osoba da se pridržavaju mjera u protivnom će takvu izolaciju morati provesti na mjestu koje je određeno za tu namjenu, a to je za područje KS, lokalitet Suhodola – zaključio je Hadžiabdić.