- Općina Stari Grad je prije dvije godine dostavila Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Inicijativu za izmjenu Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a sve kako bi se omogućila legalizacija oko 500 stambenih objekata u donjem vodotoku Mošćanice.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić sa nadležnim službama ozbiljno je pristupio ovom pitanju kako bi se riješila egzistencijalna pitanja naših građana te je Općina finansirala izradu elaborata koji je dokazao da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode. Resornom ministarstvu dostavljen je i pomenuti Elaborat. Imajući u vidu navedeno, zatraženo je od Vlade KS da stavi van snage dio spomenute Odluke. Građani Starog Grada ne smiju biti taoci neprovodivih i zastarjelih odluka, kao i nerada aktuelne Vlade KS i resornog ministarstva - saopćili su iz Općine Stari Grad i dodali:

- Umjesto da poduzmu konkretne korake na izmjeni odluke, premijer KS Edin Forto i ministar Hadžiahmetović održavali su sjednice na Mošćanici i davali su izjave za medije, pa su tako još u oktobru prošle godine najavili da će "na jednoj od sljedećih sjednica Vlade KS biti donesena izmjena Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice". Ne samo da su propustili da kažu kako to nije njihova zasluga jer je sav posao uradila Općina Stari Grad, nego su i obmanuli javnost pošto do danas nisu uradili ništa po tom pitanju.

Hadžibajrić u dopisu upućenom premijeru Forti, predsjedavajućem Skupštine KS Okeriću i ministru Hadžiahmetoviću naveo je da ukoliko se na sljedećoj sjednici Skupštine KS na dnevnom redu ne nađe prijedlog izmjene dijela Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, spreman je sa svim građanima koji ne mogu da legalizuju svoje objekte na pomenutom lokalitetu izaći pred zastupnike u Skupštini KS i tražiti objašnjenje.

Zahtjev općinskog načelnika pogledajte ovdje.