- Posao na tereminalu na zapadnoj strani, tačnije prema pisti, su završeni. Vanjski radovi na fasadi sa sjeverne strane, odnosno kod ulaza u Aerodrom, su u toku, a očekujemo da će biti okončani u narednih desetak dana - kaže direktor MAT-a Rifet Karasalihović.

Dio radova koji su okončani u petak obavila je kompanija "Džena" iz Gradačca. Zvanično je sve počelo 27. septembra prošle godine, a rok za izvođenje prve faze bio je 105 dana. Sve je okončano tek sada, nakon tri aneksa ugovora. Zanimljivo je da je riječ o firmi u vlasništvu Hasana Topčagića, brata ministra unutrašnjih poslova TK i istaknutog člana PDA Huseina Topčagića, koji nikada nije odgovorio na optužbe pojedinih medija da je iskoristio svoju funkciju da bratu osigura pomenuti posao.

Dio fasade na sjevernoj strani radi tuzlanska kompnija "Tom Cat" i oni svoj dio posla još uvijek trebaju završiti.

S obzirom na dug period kašnjenja, koji se protegao i na ljetni period, kada MAT ima i najviše posla, formirana je komisija, koja je imala za cilj da procijeni opravdanost razloga koje su izvođači naveli kao izliku za kašnjenje.

- Analiza pokazala da je 70 posto kašnjenja radova je prouzrokovao rad aerodroma, a 30 posto sami izvođači. Aerodrom svoj dio odgovornosti ima zbog broja i frekvencije letova, koji dovode do prekida radova - pojasnio je Karasalihović.

Ipak, MAT ima pravo da od izvođača naplati penale za kašnjenje koji su prouzrokovali, a direktor Karasalihović, kaže da će poduzeti sve što zakon dozvoljava i nalaže.

- Naravno da ćemo tražiti penale za sve što nije po ugovoru. Spremni smo ići na sud i tužiti - kaže Karasalihović.

Nakon okončanja proširenja terminala, slijedi uređenje samog enterijera, a tender za to još uvijek nije raspisan. Dio sredstava obezbijedila je Vlada FBiH, a dio će biti izdvojen iz sredstava MAT-a.