Husić dodaje da će ugalj biti skuplji od 1. januara 2022. godine.

Nema isplate plaća bez uplate doprinosa 

Tako će cijena za ugalj iz površinskog kopa sa sadašnjih 4,70 KM/GJ biti povišena na 5,64 KM/GJ, a sa 5,00 KM/GJ na 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Podsjećamo, rudari iz rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH (Kreka, Kakanj, Zenica, Breza, Đurđevik, Abid Lolić) obustavili su rad 23. novembra postavivši 13. uvjeta za povratak na radna mjesta. Obustava je trajala do 1. decembra kada je potpisan Sporazum sa Vladom FBiH.

Jedan od zahtjeva rudara je bio uvezivanje staža rudarima.

- Iz JP Elektroprivreda BiH i rudnika uglja u sastavu Koncerna su se obavezali da će najkasnije do 31.5.2022. godine utvrditi plan i program uvezivanja radnog staža sa jasnim smjernicama i realizacija tog plana, kako je definisano Sporazumom, počinje od 1.1.2023. godine i u Sporazumu je utvrđeno da taj proces treba okončati sa 31.12.2028. godine. Mi smo kazali da Sindikat i radnici zahtijevaju isplatu plaća sa uplaćenim doprinosima i na tome ćemo insistirati - govori nam Husić.

Kaže kako se poštuje i zahtjev da se za vrijeme radničkog neposluha rudarima isplate dnevnice.

Govorio je o restrukturiranju rudnika koje podrazumijeva smanjenje broja uposlenih.

- To je proces koji je već u toku. Dosta se tu pozitivnih stvari dogodilo kada je riječ o funkcionalnom brojnom stanju. To je proces koji po Sporazumu od 19. maja 2021. godine traje do 31.12.2023. Danas je u rudnicima mrkog uglja u sastavu koncerna oko 6.800 radnika. U toku ove godine je smanjeno brojno stanje, do kraja godine mislim da će to biti oko 850 radnika manje u odnosu na početak 2021. U idućoj godini isto tako očekuje se značajan odliv radne snage prirodnim putem. Ogroman broj radnika u rudnicima je proteklih dana iskazao interes da konzumira prava koja su nastala izmjenama Zakona o PIO-u - kaže Husić.

VEZANI TEKST - Dočekali jutro na otvorenom: Rudari ne odustaju od zahtjeva, idu do kraja

U penziju i sa 50 godina života 

Upitali smo sa koliko godina života, s obzirom na to da imaju beneficirani radni staž, rudari odlaze u penziju.

- Zavisi. Oni koji su u podzemnoj eksploaticiji imaju beneficirani radni staž, na način 12 plus šest mjeseci, a na površinskom kopu je za neka radna mjesta 12 plus tri mjeseca. Zavisi sve od dobi kada je zasnovan radni odnos, teško je kazati. Ima ljudi koji sa 50 godina odu u penziju, a radili su u podzemnoj eksploataciji uglja - govori nam Husić. 

Podsjećanja radi, beneficirani radni staž je kada osoba sa 30 godina radnog staža ode u penziju, a računa mu se kao da je otišao sa 40 godina radnog staža.