Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

Kao društveno odgovorna kompanija koja maksimalno ozbiljno shvata novonastalu situaciju s pandemijom virusa, niti u jednom momentu nije bilo upitno da ćemo informisati javnost o eventualnim slučajevima zaraze koronavirusom koje bi se mogle dovesti u vezu sa kompanijom Igman d.d. Konjic.  

U tom kontekstu, informišemo javnost da je testiranje osoba koje su prema procjeni (a na osnovu prethodno dostavljenog upitnika) epidemiološke službe bile najpodložnije za prijenos virusa, urađeno za četiri lica u srijedu 18.3.2020. Rezultati testova koji su nam jutros (19.3.2020) dostavljeni potvrdili su prisustvo virusa COVID-19 kod sve četiri osobe. Riječ je o direktoru kompanije Igman d.d. Konjic i tri osobe koje nisu uposlenici Igmana, a bile su u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom.

Trenutno su u kompaniji na stanju mjere u skladu s protokolima nadležne epidemiološke službe i kriznih štabova. Čekaju se dalje upute, a o eventualnim posebnim mjerama javnost će biti obaviještena blagovremeno.

Dalje, informišemo javnost da smo odmah po saznanju da je jedan od gostiju iz Srbije koji je prisustvovao proslavi jubileja 70 godina kompanije Igman 11.3.2020. u Konjicu, pozitivan na COVID-19, obavijestili nadležnu epidemiološku službu i ponašali se prema dobijenim uputama. Simptome koji upućuju na koronavirus niko od osoba koje su imale bliski kontakt s gostom iz Srbije nije imao, što je bilo ohrabrujuće jer je Uprava u kratkom vremenskom roku mogla pripremiti mjere koje se odnose na spremnost za organizaciju rada sa skraćenim vremenom u dvije smjene, internim kanalima obavijestiti uposlenike o mogućem kliconoši i preporukama epidemiološke službe, obavijestiti zvanice i osoblje sa događaja 11.3, te organizirati nabavku veće količine zaštitnih maski i sredstava za dezinfekciju. Napominjemo da kolektiv Igmana ima 1.255 zaposlenih i da se redovne poslovne aktivnosti odvijaju na više od 16.000m2 proizvodnog i pomoćnog prostora na dvije lokacije.

Istupanje u javnost nekredibilnih izvora plasiranjem poluinformacija u medije te širenje panike prvenstveno preko društvenih mreža u stanju proglašene nesreće otežavalo je napore da se preduzete mjere provode promptno i bez zastoja.

S obzirom na mnogobrojne upite "zašto skup 11.3.2020. nije otkazan", dužni smo obavijestiti javnost da je naredba o zabrani održavanja javnih skupova na području Federacije BiH donesena šest dana poslije, dakle 17.3.2020. Skup u organizaciji kompanije Igman d.d. Konjic od 11.3.2020. održan je u skladu s mjerama koje su tada bile na snazi.

Molimo medije da se u skladu s preporukama kriznih štabova suzdrže od tendecioznog izvještavanja o novonastaloj situaciji s virusom COVID-19, da imaju u vidu specifičnosti organizacije posla fabrike namjenske industrije, da se za sve informacije obraćaju direktno kompaniji Igman d.d. Konjic te da budu podrška i pomoć u stanju nesreće koja nas je pogodila.