Tako su u odgovoru na zastupničko pitanje federalnog zastupnika Stranke za BiH Admira Čavalića iz Razvojne banke naveli da predsjednik Uprave ima primanja u visini 4,25 prosječne neto isplaćene plaće. Potpredsjednik Uprave ima 3,87 prosječne plaće, a izvršni direktori 3,5 prosječne plaće.

Iz Razvojne banke su u svom odgovoru naveli da u "u skladu sa članom 6. Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH plaće članova Uprave Razvojne banke FBiH utvrđuju se u odnosu na tromjesečni prosjek neto plaća". 

Također, istakli su, a sve "u skladu sa članom 79. stav (4) Zakona o radu FBiH, pojedinačne isplate plaća nisu javne".