RU Kreka u prvih sedam mjeseci isporučio je 740 hiljada tona ili 270 hiljada tona manje uglja od plana, odnosno 71 posto planskog iznosa. U finansijskom smislu izostao je planirani prihod od skoro 12 miliona maraka. Ovakvo stanje dodatno je produbilo finansijsku dubiozu i povećalo gubitak rudnika.

Predstavnici Sindikata rudnika traže smjenu v.d. direktora Huseina Trumića koji je imenovan prije dva mjeseca.

- Stavljanje van snage odluke o prekidu rada. Čekamo odluku suda, mi smo legalisti i mi je poštujemo u zavisnosti od te odluke, mi ćemo dalje nastaviti svoje aktivnosti – izjavio je Zuhdija Tokić predsjednik Sindikata Rudnika Kreka.

O dešavanjima u ovome preduzeću aktuelni vršilac dužnosti direktora nije često govorio u javnosti.

- Nisam mogao zamisliti da je RU Kreka u ovako teškoj situaciji. Mogu dati obećanje u ovome trenutku da će ovaj rudnik biti jedan od najboljih. Sindikat rudnika nek radi svoj posao, ja radim svoj. Kada je riječ o mom poslu i mojoj prošlosti ja mislim da sam dosta pokazao u ovoj oblasti i nadam se da ću i ovdje ostaviti pozitivan rezultat – izjavio je Trumić za Fenu.

Iz Koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine pozivaju sindikat na socijalni dijalog.

- Ne postoji obaveza koju je preuzela Vlada Federacije BiH, uprava rudnika Kreka i Elektroprivreda BiH koju mi nismo ispunili. Sve te priče, poluistine i neistine koje sindikat nažalost širi u javnosti samo pokazuju njihovu namjeru da se izvuku iz ispunjavanja svojih obaveza. Niti jednu obavezu koju su preuzeli nisu ispunili – izjavio je Admir Andelija, generalni direktor EPBiH.

Ubrzano restruktuiranje rudnika jedini je način da se izađe iz gubitaka koje ovaj rudnik trenutno proizvodi. U 2020. godini ostvarena je najniža proizvodnja uglja u odnosu na plan kojim je definisana količina 2,48 miliona tona. Za period I-VI, od planiranih 914 hiljada tona, ostvarena proizvodnja bila je 77 %. U periodu od ulaska u Koncern EPBiH, Rudnik Kreka je u kontinuitetu poslovao negativno. Gubitak je povećan za 171 milion KM. Samo u 2020. godini, ostvareno je negativno poslovanja u iznosu 30,66 miliona KM. Na dan 30.06. 2021.godine, ukupan gubitak iznosi 360,28 miliona KM.

- Alternativa neispunjavanja i nerealizacije ovoga programa, odustajanje od strane sindikata je samo stečaj. Mi nećemo da idemo u stečaj. Mi hoćemo da spasimo rudnike, svih sedam – izjavio je Andelija.

Ponovo je pokrenuta eksploatacija u Rudniku uglja Kreka u organizacionoj jedinici Dubrave. Eksploatacija uglja na ovom površinskom kopu privremeno je prekinuta 16. jula ove godine.

- Odluka o uvođenju prekida rada za dio uposlenika RU Kreka oko koje ovih dana se vodi polemika je samo formalizovanje činjeničnog stanja, a ono se ogleda u tome da je u RU Kreka popularno uništiti stalno sredstvo i sredstvo za rad i više ne dolaziti na posao a primati platu. Za svo to vrijeme rade mašine trećih lica – saopštili su iz uprave RU Kreka

Iz Elektroprivrede BiH kažu da se planovi poslovanja moraju ispunjavati da će se na osnovu toga isplaćivati plate.

- Rudnik Kreka je u mjesecu julu od 156 hiljada tona planirane proizvodnje, proizvela 78 hiljada tona uglja i osstvarila prihod od 3,4 miliona KM. Samo za isplatu neto plata i prevoza za juli mjesec od 2100 uposlenih je bilo potrebno 4,4 miliona KM. Nažalost, uposlenici rudnika Kreka u julu nisu uspjeli zaraditi ni za neto platu – izjavio je Andelija.

Oko stotinu zaposlenika rudnika koje je uprava poslala na čekanje, imaće 60% naknade od svoje plate.

Također na osnovu krivičnih prijava su u Tužilaštvu formirana dva predmeta koja su u fazi provjera prijavljenih radnji. U provjere i istražne radnje su uključeni istražitelji MUP-a TK.

- Jedna od prijava se odnosi na provođenje javnih nabavki kod odabira izvođača radova za generalni remont tri transposrtera uglja na PK Šikulje i za iste i slične radnje na PK Dubrave. U drugom predmetu, koji se vezuje za PK Šikulje prijavljene su različite radnje u kojima se navodi da su prekršene odredbe zakona o javnim nabavkama prilikom nabavke dijelova za čistače traka, remonta i popravke određenih radnih mašina kao i određene nepravilnosti izlaza robe za rudnik Dubrave i Mramor, gdje se navodi da je roba naručena ali nikad nije dostavljena ovim rudnicima - izjavio je Admir Arnautović iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona.