Pored željeza, koje se uvozi radi pretapanja u pogonima ArcelorMittala u Zenici, najčešće se uvozi i otpadni papir za preradu u novi, u pogonima firme Natron-Hayat u Maglaju.

Prošle godine je uvezeno otpadno željezo vrijedno 5,5 miliona, a za prvih šest mjeseci ove godine u vrijednosti većoj od 2,5 miliona KM.

U UIOBiH su rekli da su unazad nekoliko godina proizvođači cementa u BiH, prateći privredna kretanja i dobre prakse u EU, zatražili i dobili dozvolu za suspaljivanje energetski iskoristivog otpada, koji koriste u svojim pećima radi uštede, odnosno jer je jeftiniji od uglja kao klasičnog goriva.

U tom smislu je počeo i uvoz robe koja se klasifikuje kao "otpaci, strugotina, ostaci od plastičnih masa i ostalo". U BiH  je takve robe u prošloj godini uvezeno u vrijednosti više od četiri miliona maraka.

Uvoz otpada u BiH dozvoljen je svakoj firmi koja ispuni uvjete za to, propisane zakonima o upravljanju otpadom u RS-u i FBiH, u skladu sa Bazelskom konvencijom, čiji je potpisnik i BiH.

- UIOBiH je provedbeni i kontrolni organ. Dakle, ako uvoznik ima važeću dozvolu od nadležnog entitetskog ministarstva, Uprava provjerava usklađenost predmetne robe sa priloženom dokumentacijom - rekao je načelnik Odjeljenja za komunikaciije i međunarodnu saradnju UIOBiH Ratko Kovačević.

Što se tiče otpada u Drvaru i Bosanskom Grahovu, Kovačević je istakao da je firma Krom reciklaža iz Drvara uvezla u ovoj godini 294.547 kilograma otpada koji se svrstava pod "otpad od najlona i drugih poliamida, ostalo" u vrijednosti od 16.126 KM.

- Treba napomenuti da carinska tarifa BiH pruža mnogo mogućnosti za svrstavanje otpada, a da nadležna entitetska ministarstva ne dostavljaju UIOBiH informaciju kome su i za koji otpad izdali dozvolu za uvoz - istakao je Kovačević, objavio je Capital.ba.