Tržišna inspekcija izvršila je inspekcijski nadzor za nelegalno obavljanje uslužne djelatnosti parkiranja motornih vozila na javnim površinama u krugu bolnice. 

- Tom prilikom, utvrđeno je da Kantonalna bolnica Zenica nelegalno vrši navedenu djelatnost, a shodno tome privremeno im je zabranjeno obavljanje naplate parkiranja - navode iz Službe za inspekcijske poslove.

Ističu da je inspekcijskim nadzorom izvršeno i privremeno oduzimanje predmeta i to paragon blokova korištenih za naplatu parkinga i zatečeni novac prihodovan od naplate parkinga.

Osim toga, građevinska inspekcija također je izvršila nadzor nad dva kioska koja se nalaze u krugu bolnice, a na javnoj su površini koji su zakupninu plaćali bolnici. 

Iz Službe za inspekcijske poslove posebno napominju građanima da im nije zabranjeno parkiranje u krugu bolnice, naprotiv, to je odsad besplatno.

- Pojašnjavamo građanima da nije zabranjeno parkiranje vozila u krugu bolnice, nego je isključivo zabranjena samo naplata parkinga - naglašavaju iz Službe za inspekcijske poslove, saopćeno je.