- Razlozi podnošenja ostavke su isključivo privatne prirode. Nisu politički, niti imaju veze sa koalicionim odnosima, pritiscima ili bilo kakvim drugim insinuacijama, koje su se mogle čuti, a tiču se eventualne smjene ili pojedinih neslaganja - rekao je Hadžiefendić koji je predsjednik Kantonalnog odbora Saveza za bolju budućnost (SBB) TK.

Na pitanje da li ostavka eventualno ima veze s inspekcijskim nalazom, u kojem je navedeno Hadžiefendić ne ispunjava uvjete za ovu funciju, jer nema završenu specijalizaciju, a samim tim ni pet godina iskustva nakon položenog specijalističkog ispita, rekao je da se ne radi o tome.

- Od preuzimanja funkcije znatno manje sam radio svoj posao u operacionoj sali, a nisam iskoristio niti dan godišnjeg odmora. Uz redovne obaveze, tu je i koronavirus koji iziskuje poseban sistem rada i organizacije jedne velike i složene zdravstvene ustanove kao što je UKC Tuzla - zaključio je Hadžiefendić.

Upravni odbor UKC-a Tuzla nije se sastao jer je predsjednik Nedim Salihbegović u izolaciji, pa će sjednica, na kojoj će biti razmatrana i ostavka, biti održana čim se steknu uvjeti.