Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Eric Nelson reagovali su zajedničkim pismom nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona usvojila prijedlog izmjena Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova TK.

Pismo su dostavili svim zastupnicima Skupštine TK, kao i premijeru TK Denijalu Tulumoviću, ministru MUP-a Sulajmanu Brkiću i direktoru Uprave policije MUP-a TK Dževadu Kormanu.

Kako je saopćeno iz Uprave policije TK, Inzko i Nelson skrenuli su pažnju zastupnicima Skupštine TK na posljedice usvajanja predloženih izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog Kantona, koje su ocijenjene kao neprimjerene i neprihvatljive, te predstavljaju instrument koji će omogućiti direktnu političku kontrolu nad profesionalnim radom policije.

Ovom prilikom Inzko i Nelson pozvali su zastupnike Skupštine TK da svoje aktivnosti usmjere na očuvanje demokratskih principa i operativne samostalnosti Uprave policije, kao temeljnih, međunarodno prihvaćenih principa policijske službe.

Sadržaj njihovog pisma u nastavku prenosimo u cijelosti:

Poštovani zastupnici,

Upoznati smo da ćete razmatrati izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima TK. Bilo kakve izmjene policijskog zakonodavstva trebaju biti u interesu javnosti te bi također trebale biti u skladu sa osnovnim principom nezavisnosti policije. Predložene izmjene koje ćete razmatrati prijete da potkopaju nezavisnost i profesionalnost policije te bi mogle omogućiti direktnu političku kontrolu nad policijom TK. Umjesto usvajanja navedenih izmjena i dopuna, pozivamo vas da vašu energiju usmjerite ka unapređenju nezavisnosti i profesionalnosti policije u skladu sa zakonodavnim okvirom koji je trenutno na snazi, a koji, između ostalog, već sadrži efikasne mehanizme za demokratski civilni nadzor.