Zapravo, postoji mogućnost da Skupština KS navedene ustanove proglasi od značaja za Kanton Sarajevo, te njihovo finansiranje osigura u Budžetu KS do trajnog rješavanja njihovog statusa, odnosno finansirala bi ih dva spomenuta ministarstva.

- Podržavamo ideju ministra za kulturu i sport KS koji je izjavio da će se zalagati da se institucije kulture od državnog značaja, a čiji status nije riješen, pozicioniraju u budžetu Kantona Sarajevo odakle ih je (sedam institucija kulture od značaja za BiH) prije skoro 20-ak godina tadašnja vlast KS skinula sa svog budžeta i gurnula u ralje politike i njihovu neizvjesnost. To govori o nebrizi nadležnih za očuvanje i promociju blaga koje ove institucije i država BiH, a time i KS baštine. Ove institucije nisu samo čuvari tog blaga, jer one svakodnevno, svaka na svoj način, treba da afirmiše svoju ulogu i misiju. NUBBiH odgovorno, profesionalno i ozbiljno obavlja svoju misiju kulture, obrazovanja i nauke. Biblioteke posebno prate svjetske bibliotečke strukovne standarde i na usluzi su korisnicima, građanima, akademskoj i kulturnoj zajednici i dr. u funkciji doprinosa izgradnji društva baziranog na znanju. A to je bit demokratije i euroatlanskih integracija, za koju se BiH zalaže - kazao je Ovčina.

Ističe da je neko nadležan u KS nekad donio odluku da se zbog specifičnosti, a možda i zbog podjele finansiranja ovih šest institucija kulture od značaja za BiH, finansiraju iz sredstava Ministarstva kulture i sporta KS, a NUBBiH iz sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. Ali svih ovih sedam institucija od značaja za BiH su u istoj situaciji i treba da se riješe na isti ili sličan način, pri tome poštujući specifičnost rada ovih institucija i naravno realne finansijske potrebe.

- Naše osnovne finansijske potrebe kreću se na mjesečnom nivou - oko 100.000 KM. Ne treba zaboraviti da smo mi članica svih meritornih evropskih i svjetskih bibliotečkih asocijacija gdje aktivno učestvujemo i promovišemo bibliotekarstvo i dio kulturnog naslijeđa BiH koje brižno čuvamo u našim Specijalnim zbirkama, koje su sačuvane od barbarskog čina paljenja naše Biblioteke u zgradi Vijećnice - potcrtava Ovčina.

Vjeruje da se njihov privremeni status može riješiti ako ima dovoljno volje.

- A za KS cifra, odnosno neophodna sredstva nisu enormna. Naravno, govorim o finansijskoj podršci jer naš pravni status čeka neka bolja vremena da se riješi na državnom nivou (od strane osnivača, odnosno države BiH). Na ovaj bi način moglo biti spašeno kulturno blago BiH, koje svjedoči o kulturnom identitetu naše države, tradiciji i koegzistenciji naroda, kultura, religija i običaja na ovim prostorima. Očekujemo od Vlade Kantona Sarajevo (i Skupština KS) da podrži navedenu ideju i namjeru. Frustirajuće je da u 2019. godini nismo dobili ni 1 KM od državnog nivoa, a da niko ne reaguje. Veliko je pitanje šta će biti i u 2020. godini u kojoj su očekivana sredstva od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a nisu još dodijeljena zbog rebalansa Budžeta FBiH. Pitanje je kad će biti i u kojem iznosu. Nažalost, izvjesno je umanjenje granta za ovu namjenu tj. podršku institucijama nauke i kulture od značaja za BiH. A iz tih sredstava smo najvećim dijelom preživljavali posljednjih godina. Jer to treba reći, sredstva iz ovih ministarstava su za naše plaće i materijalne troškove i bit će vrlo teško ako ih počnu još i umanjivati - poručio je Ovčina.