Zastupnici vladajuće većine su prvo na sjednici 10. decembra 2021. godine usvojili više zaključaka kojima NSRS povlači ranije date saglasnosti RS-a na uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, prenesene nadležnosti u oblasti odbrane i sigurnosti, te indirektnih poreza, a Vlada RS-a je tada zadužena da u roku od šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje nove zakone iz ovih oblasti za entitetski nivo.

Tada su usvojeni i zaključci da se na teritoriji RS-a, i to od dana stupanja na snagu navodnih novih entitetskih zakona, neće primjenjivati Zakon o VSTV-u BiH, Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u OSBiH, Zakon o OSA-i i Zakon o SIPA-i BiH, Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o UIO, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama BiH.

Rok da se sve završi bio je 10. juni 2022. godine.

Međutim, nekoliko dana prije isteka ovog roka zakazana je nova posebna sjednica NSRS-a sa dnevnim redom – "Informacija o međunarodnoj, političkoj i sigurnosnoj situaciji – mjesto i uloga RS-a".

Tek po okončanju zastupničke rasprave koja se vodila isključivo na ovu temu, podijeljen je prijedlog devet zaključaka.

Na iznenađenje entitetskih zastupnika, najprije onih iz opozicije, među njima se našao i zaključak da se ranije dati rok od šest mjeseci za prijenos nadležnosti prolongira za još pola godine.

Međutim, ove sedmice je istekao i takav "prolongirani rok".

Podsjećamo, na toj sjednici, koja je održana 6. juna ove godine, klubovi vladajuće većine predložili su devet zaključaka, koji su u konačnici i usvojeni, a u posljednjem zaključku je stajalo: "Narodna skupština RS-a konstatuje da se primjena zaključaka u vezi sa informacijom o prenosu nadležnosti sa RS-a na nivo BiH od 10. decembra 2021. godine, odlaže za šest mjeseci kako bi se izbjeglo dodatno usložnjavanje vanjskopolitičke pozicije RS-a u složenim geopolitičkim okolnostima".

Međutim, Vlada RS-a do danas u proceduru nije uputila nijedan od spornih zakona kojima bi se spomenute nadležnosti vratile sa državnog na nivo RS-a.

Jedini spomen na ovu temu imao je novoizabrani predsjednik RS-a Milorad Dodik koji je, nakon polaganja svečane zakletve 15. novembra u NSRS-u, u govoru pred zastupnicima RS-a poručio kako će "nastaviti sa vraćanjem nadležnosti".

- Naravno da nismo stali. Sve što smo ranije najavljivali, sve ćemo to da radimo – rekao je tada Dodik.