Nadzorni odbora RMU Banovići d.d. Banovići danas je reagirao na izjavu federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Nermina Džindića.

Saopćenje za javnost prenosimo u cjelosti. 

-Nadzorni odbor RMU ’Banovići’ d.d. Banovići demantira navode ministra Nermina Džindića izjavljene u medijima da smo se oglušili o zahtjevu Federalne vlade za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine dioničkog društva Rudnika Banovići. Nadzorni odbor na 90. redovnoj sjednici je ispravno  postupio u skladu sa rokovima koje je propisao član 232. stav 3. Zakona o privrednim društvima FBiH (‘’Sl. Nov. FBiH’’, broj: 81/15).

Naime, Zakon propisuje da ovlašteni predlagač za održavanje vanredne Skupštine dioničkog društva upućuje zahtjev sa dnevnim redom. U istom članu Zakona nadzorni odbor u roku od 15 dana, od dana prijema predloženog zahtjeva  ima zadatak da objavi obavještenje o sazivanju  Skupštine društva.

Nadzorni odbor odmah je razmotrio zahtjev Vlade i hitno tražio pojašnjenja i otklanjanja odredjenih nedoumica, određivanja vremena i mjesta održavanja vanredne Skupštine.

Međutim, Vlada i resorni ministar umjesto otklanjanja nezakonitih prijedloga (određivanja vremena i mjesta održavanja Skupštine) odlučili su se za prijetnje sankcijama Nadzornom odboru za propuste za koje je odgovoran resorni ministar Džindić i Vlada.

Kada su u pitanju odgovornosti navedene u dostavljenom Zaključku, možemo konstatovati da je Nadzorni odbor RMU Banovići d.d. Banovići u ovoj pravnoj stvari postupao u skladu sa Zakonom, kao što je to bio slučaj i u proteklom mandatu od četiri godine. Postavlja se pitanje odgovornosti zašto resorni ministar Džindić i Vlada kao ovlašteni organ za pokretanje procedure za izbor članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala nije u skladu sa propisanom procedurom pokrenula postupak (javni konkurs) za izbora i imenovanja članova nadzornog odbora ispred državnog kapitala u RMU Banovići d.d. Banovići.

Obzirom da resorni ministar Džindić i Vlada nisu raspisala Javni konkurs za izbor članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala u Rudniku Banovići, čime se Vlada kao odgovorni organ proziva za odgovornost u slučaju bilo kakve eventualne posljedice i materijalne štete za društvo ukoliko isto ostane bez nadzora.

Po uredbi kojom se  vrše ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine za vršioce dužnosti  ne mogu biti predloženi Skupštini dioničkog društva kandidati ukoliko nije raspisan Javni konkurs.

Iz tog razloga u svim drugim privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, a gdje nije pokrenuta procedura Javnog konkursa  za vršioce dužnosti predlagani su kandidati koji trenutno obnašaju dužnosti ( kao npr. JP Elektorprivreda BiH d.d. Sarajevo).

Postavljamo pitanje Vladi i resornom ministru zašto primjenjuju gore spomenutu Uredbu selktivno i izolovano za Rudnik Banovići dok u svim ostalim privrednim društvima to nije slučaj.

Rudnik Banovići pozitivno posluje u zadnjih 15 godina za razliku od ostalih rudnika u Fedaraciji, i spada u top 10 najboljih preduzeća u realnom sektoru u državi, imajući u vidu sljedeće pokazatelje:

- Broj uposlenih 2900 radnika,

- Prosječna plaća 1.100 KM,

- Redovno izmirene sve obaveze prema državi, dobavljačima i uposlenicima,

- U posljedne četiri godine ostvarena je dobit u iznosu od 9,9 miliona KM, dok u  proteklih 15 godina ostavreno je 46 miliona dobiti,

-  Investicije u razvoj rudnika u posljednih 4 godine iznose 70,7 miliona KM, plus trenutno započetih 28,1 milion KM, a u posljednih 15 godina preko 200 miliona KM,

- 2015 godine potpisan je Ugovor za gradnju Termoelektrane Bnaovići blok 1, 350 MW, i citiramo riječi premijera Fadila Novalića, koji je izjavio ‘’Banovići su najeftiniji Ugovoreni TE blok u Evropi (eura/MW)’’. Ugovoreno je finansiranje 85 % projekta izgradnje Termobloka Banovići, i svi drugi prateći Ugovori. Nedostajećih 15 % sredstva za finansiranje Termobloka Banovići obezbjedjeno je kod domaćih banaka pod uslovom kad premijer Federalne Vlade Novalić da zeleno svijelo,

-Svih ovih 15 godina dio Uprave i dio Nadzornog odbora RMU Banovići d.d.Banovići, tj. direktor dr. sci. Munever Čergić, tehnički direktor dr.sci. Ibrahim Lapandić, član Nadzornog odbora mr.sci. Emin Haračić i član Nadzornog dr.sci. Rasim Kovačević, su direktno učestvovali i zaslužni za ovakve rezultate poslovanja Rudnika Banovići. 

Iz svega gore navedenog bojimo se da resorno ministarstvo i Vlada imaju skrivene namjere da uruše ili na drugi način zaustave ovakvo dobro preduzeće u svom razvoju i poslovanju. Bojimo se da su njihove krajnje namjere privatizacija i otpuštanje velikog broja radnika, što već možemo vidjeti u drugim preduzećima npr. Aluminijski kombinat i Rudnik Zenica, stoji na kraju saopćenja NO RMU Banovići.