Vlada bh. entiteta RS donijela je odluku o raspodjeli 4,8 miliona KM za finansiranje rada predstavništava RS-a u inostranstvu u ovoj godini.

Sredstva se raspoređuju kako bi bile ostvarene materijalne pretpostavke za finansiranje redovnih aktivnosti predstavništava radi unapređenja privredne saradnje sa subjektima u zemljama sjedišta, kao i privlačenja stranih ulaganja u ovaj bh. entitet, saopćeno je iz Biroa Vlade RS-a za odnose sa javnošću.

Predstavništvu RS-a u Ruskoj Federaciji bit će na raspolaganju 920.000 KM, u Srbiji 800.000 KM, a Predstavništvu u Austriji 700.000 KM.

Predstavništvo RS-a u Belgiji dobija 640.000 KM, SAD-u 600.000 KM, Njemačkoj 420.000 KM, Grčkoj 320.000 KM, te Izraelu 300.000 KM.

VEZANI TEKST - Lobistički debakl RS-a: Platili četiri miliona KM za kritikovanje "dolazeće" američke administracije

Vlada je istovremeno donijela odluku o 38. emisiji obveznica tog entiteta javnom ponudom u iznosu do 35 miliona KM. Ovom odlukom planirano je da bude emitovano najviše 35.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 2,4 odsto godišnje.

Namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti je, navodi se, osiguravanje sredstava u skladu sa budžetom RS-a za 2020. godinu kojim su predviđeni primici od dugoročnog zaduživanja.