Redakciji portala Faktor obratile su se zabrinute porodilje kojima je, kako navode, obustavljena isplata porodiljske nadoknade zaključno sa novembrom 2022. godine.

Kako bismo provjeri pristigle informacije, obratili smo se Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo koje na naš upit nije odgovorilo, ali su u međuvremenu izdali saopćenje o ovoj temi.

Kako se navodi u saopćenju, Ministarstvo obavještava da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za mjesec decembar.

- Sredstva su uplaćena za 11.648 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci - dodaje se u saopćenu.

Ističu kako je za ove naknade iz budžeta KS izdvojeno 5.778.442,73 KM.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo, dodali su, mogu preuzeti naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

No ni u ovom saopćenju nije objašnjeno zašto su isplate bile obustavljene.