- Ovih 10.000 KM ćemo u narednim danima transferisati prema općinama/gradovima u Krajini. Ovo je dokaz da smo uz njih, jer znam da su stanovnici Krajine pomagali Kalesiju 2014. godine, ali i druge gradove - kazao je načelnik Sead Džafić.

On je pozvao i kolege načelnike iz drugih općina da u skladu sa budžetima izdvoje određena sredstva i pomognu oporavak Krajine.

Općinski načelnik u toku godine raspolaže sa 50.000 KM budžetske rezerve, a u ovoj godini je već izdvojio 20.000 KM za pomoć stanovništvu Turske za saniranje šteta zemljotresa koji je ovu državu zadesio u februaru, kao i određene iznose za pomoć osobama u stanju socijalne potrebe na području Kalesije, saopćila je Općina Kalesija.