Kako je istakao ministar Kalem, Nadzorni centar donosi niz prednosti koje će unaprijediti javni gradski prijevoz i povećati sigurnost putnika, tako da će se na stajalištima nalaziti obavještenja o redovima vožnje, informacije o vremenu dolaska sljedećeg vozila, beskontaktnim kartama će se evidentirati putnici...  

- Osim sistema i kontrole elektronske naplate karata, iz Nadzornog centra će se video nadzorom nadgledati 24 tramvajska stajališta, što će tokom cijelog dana biti prikazano na video zidu, a u slučaju potrebe će se moći nadgledati i situacija u vozilima u kojima se nalazi instalirana oprema za video nadzor. Za sada su to sva vozila tramvajskog saobraćaja - rekao je ministar Kalem.

Osim toga na video zidu će biti prikazana mapa Kantona Sarajevo sa svim aktivnim vozilima koja pružaju usluge Javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

Implementacija projekta je u završnoj fazi, a plan je da bude okončan do kraja godine s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju i obustavu javnog gradskog prijevoza, saopćila je pres-služba Kantona Sarajevo.