Korisnici prava iz oblasti zaštite porodice sa djecom danas mogu podići svoje desembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune, saopćeno je iz Ministarstva za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo izdvojilo je sredstva u iznosu od 1.992.570,74 KM.

- Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.192 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta – naveli su iz Ministarstva.