Finansijska sredstva obezbijeđena su putem zajma EBRD-a i EIB-a, a sama procedura provođenja nabavke, te odabira dobavljača vrši se u skladu sa politikama i pravilima nabavki EBRD-a.

- U konkretnom slučaju, radi se o međunarodnoj nabavci vozila, koja se provodi putem jednofaznog otvorenog postupka sa pretkvalifikacijom.Rok za dostavu i otvaranje aplikacija je 20.07.2020.godine, a aplikacije mogu dostaviti zainteresovane firme iz svih zemalja koje su registrovane na portalu Evropske banke za obnovu i razvoj.https://ecepp.ebrd.com/.

Svi ponuđači koji budu pretkvalifikovani će biti pozvani da dostave svoje ponude. Očekuje se da bi ugovor za isporuku tramvaja trebao biti dodijeljen do kraja godine - saopćili su iz Ministarstva saobraćaja KS.