- Kada su pitanju bolesnici koji se obraćaju za liječničku pomoć, naredbom Kantonalnog štaba danas su rekli da se mora postupati prema planovima za liječenje u slučaju koronavirusa, ali da ostalo liječenje ne smije stati. Stoga smo naložili da se i sa ostalim pacijentima mora postupati jednako kako se to radilo i do vremena proglašenja stanja prirodne nesreće - precizirala je komandantica KŠ CZ Edita Velić.

JZU Kantonalna bolnica Goražde naloženo je da pripremi objekat nekadašnje Hitne pomoći za potrebe izolatorija.

- Ministru privrede BPK Goražde naređeno je da Kantonalnom štabu civilne zaštite dostavi izvještaj o trenutnom načinu i uslovima rada privrednih subjekata sa područja BPK Goražde i dostavi prijedloge mjera u ovoj oblasti. Kantonalnoj upravi za inspekciske poslove naređeno je da KŠ CZ dostavi izvještaj o aktivnostima u pogledu inspekcijskog nadzora na tržištu na području kantona sa prijedlozima mjera za dalje postupanje, jer imamo dosta pritužbi od strane građana a tu su i problemi sa kojima se posebno trgovine susreću kada je u pitanju marža jer imaju problem sa nabavnim cijenama - istakla je Velić.

Štabovima civile zaštite Općine Foča i Pale u FBiH naloženo je da organizuju servis volontera koji će biti na usluzi osobama starijim od 65 godina, te telefonskog centra za područje svoje općine s ciljem davanja informacija građanim u vezi COVID-19 virusa.

Upraviteljima zgrada na području Grada Goražda naloženo je da dostave izvještaj o realizovanim aktivnostima u pogledu čišćenja i dezinfekcije zajedničkih porostorija u zgradama, dok je bankama na području BPK Goražde naloženo da pojačaju mjere u pogledu čišćenja i dezinfekcije bankomata.

- S obzirom da od večeras na snagu stupa policijski sat, do 18 sati ne možemo fizički stići uraditi sve propusnice za osobe koje su uključene u proces zaštite, spašavanja ili rade u smjenama, tako da je dovoljno da poslodavac dostavi spisak osoba kojima je potrebno da se kreću, a da radnici nošenjem poslovnih obilježja policiji koja ih legitimiše mogu dokazati da idu na posao. Dosta dozvola je izdato i radimo u kontinuitetu ali za ovaj prvi dan nećemo uspjeti sve - naglasila je Velić.

Građanima BPK preporučeno je da prilikom kretanja na otvorenom koriste zaštitna pomagala za lice maske, marame, šalovi, i za ruke – rukavice, s ciljem lične ali i zaštite drugih.