Predstavnici Komisije su na sastanku istakli da konzervacija, restauracija, sanacija i prezentacija kasarne Jajce treba biti provedena na visoko sofisticiran, naučno i dokumentarno utemeljen način, kako bi bio osiguran visoki stepen autentičnosti i integralnosti nacionalnog spomenika uz prethodno izrađen Plan konzervacije i Studiju izvodljivosti cjelokupne graditeljske cjeline.

Tokom sastanka razgovarano je i o aktivnostima koje imaju za cilj sprečavanje i dalju devastaciju prostora grada, kako bi se očuvala njegova historijska slojevitost i funkcionalni kontinuitet.

Cjelokupna historijska slojevitost svih kulturnih i prirodnih vrijednosti historijskog urbanog jezgra Sarajeva treba biti sagledana i pravilno zaštićena, očuvana i prezentirana te omogućeni novi, ambijentalnom kontekstu i duhu današnjeg vremena prilagođeni, sedimenti kulturnog identiteta.

Gradonačelnica Karić iskazala je interes za saradnju, te je dogovoreno da će Komisija pružiti svu stručnu pomoć kako bi se pronašlo rješenje za zaštitu i korištenje kulturnih dobara. Također, gradonačelnica je dala potpunu i bezuvjetnu podršku radu Komisije na očuvanju urbanog pejsaža Grada, kako kroz prostorno plansku dokumentaciju koja je u nadležnosti gradske uprave, tako i kroz njegovo fizičko očuvanje.

Sastanku s gradonačelnicom Sarajeva prisustvovali su, pored Faruka Kapidžića, predsjedavajućeg Komisije, i Mirzah Fočo, izvršni funkcioner Komisije, Mirela Mulalić Handan, pomoćnica izvršnog funkcionera za naslijeđe i Aida Bičakčić, stručna savjetnica za historiju umjetnosti, saopćeno je iz Gradske uprave Grada Sarajeva.