- Postoje li procjene koji je procenat populacije potrebno da ima imunitet da bismo mogli skinuti maske – glasilo je pitanje zastupnice Kerle.

- Kolektivni imunitet je efekat koji se javlja ukoliko je veći dio populacije imuniziran protiv neke infektivne bolesti. To je indirektni oblik zaštite od zaraznih bolesti. Procenat populacije koji mora biti vakcinisan da bi se postigao ovaj efekat varira od bolesti do bolesti i mora biti visok, za morbile 95 posto, za rubeolu 83 do 86 posti, za zauške 80 posto. Kao granicu za stjecanje kolektivnog imuniteta na COVID-19 početne procjene svjetskih stručnjaka su bile da je potrebno 60 posto populacije da ima otpornost. Međutim, s obzirom na to da je riječ o novoj bolesti, ipak se smatra da je potrebno postići vakcinaciju stanovništva između 70 i 90 posto – naveo je Vranić u odgovoru zastupnici Kerla.

Međutim, prema posljednjim podacima u KS je oko 52 posto vakcinisanih što je u značajnoj mjeri više negu u drugim kantonima, ali i daleko od potrebnih 70 ili čak 90 posto da bi se stekao kolektivni imunitet i da bismo odložili maske.