Klub zastupnika SDA u Skupštini KS nije dao podršku predloženim izmjenama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, jer ni Ured za zakonodavstvo ni Ministarstvo pravde KS nisu dali pozitivno mišljenje na predloženi akt, saopćili su iz ove stranke. 

-Nakon afere oko zakona o visokom obrazovanju, koja je dovela čak do ostavke resorne ministrice Zinete Bogunić, sada se ponavlja isti slučaj. Ministrica pravde Lejla Brčić je u mišljenju napisala da ove izmjene nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja je sastavni dio ustava BiH, a sada se odjednom na Skupštini KS forsira da ipak budu usvojene. Zašto i kome se žuri da usvoji zakon, za koji se zna da će sigurno biti osporen?

Isti je problem sa predloženim Nacrtom zakona  o lokalnoj samoupravi, kojem Klub SDA neće dati podršku. Ovaj zakon je potreban, ali on mora biti pripremljen ozbiljno i pažljivo. To, nažalost, ministrica Lejla Brčić nije uradila.

Rečeno je da se zakon donosi radi realizacije presuda Ustavnog suda FBiH, u kojima se traži primjena Evropske povelje o principima lokalne samouprave, a onda dobijamo nacrt zakona u koji su unesene odredbe protivne istoj toj Evropskoj povelji (npr. "zajedničke nadležnosti") što je kontradiktorno i ukazuje na neozbiljan pristup.

Fortina Vlada uporno predlaže akte, za koje se unaprijed zna da će biti oborene, jer su protivni Ustavu i evropskim konvencijama. To može biti plod neznanja ili nečega drugog, ali sigurno nije riječ o ozbiljnim postupcima. Ako je plan Fortine vlade da na kraju optuži Ustavni sud za nekakvu "zavjeru" protiv ove Vlade, to bi bio vrhunac neozbiljnosti - stoji u saopćenju SDA zastupnika u Skupštini KS.