Kandidati za izbor glavnog tužioca Tužilaštva Tk završili su sa prezentiranjem svojih programa rada.

U toku je pauza, nakon koje će članovi VSTV-a raspravljati o njihovim programima, nakon čega će donijeti odluku. Iz glasanja po ovoj tački dnevnog reda ranije se izuzela potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić. Najprije je svoj program iznio aktuelni glavni tužilac Tomislav Ljubić.

Ljubić je tokom svog izlaganja kazao kako Kantonalno tužilaštvo TK posjeduje, osim kvalitetnih kadrova, i zadovoljavajuće prostorne i tehničke kapacitete kako bi mogli odgovoriti svojim institucionalnim zadacima.

Kazao je da je 38 tužilaca u Tužilaštvu TK postiglo rezultate koji su paradigma za sva ostala tužilaštva u BiH.

Rad u ovoj pravosudnoj instituciji organizirali su u dva odjela i četiri odsjeka.

- Ovakav organizacijski okvir usložnili smo uključivanjem šefova odsjeka, zamjenika glavnog tužioca i glavni tužilac u složenije slučajeve, kojima daju prioritet. To su predmeti iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije. Zbog ovakve organizacije potpuno je onemogućeno eventualno neetično ponašanje pojedinaca- naglasio je Ljubić.

Ovo sam dužan da kažem, ne zbog sebe, već zbog 37 tužilaca koji su konkretno radili na tim predmetima, a ja sam bio uključen kao glavni
tužilac, dodao je.

-Za pet godina ti tužioci me nisu doživljavali kao šefa, nego kao kolegu koji je zajedno s njima radio i mi skupa rješavamo probleme. Nema šanse da bi glavni tužilac mogao biti na čelu ovog Tužilaštva da nije imao pomoć svojih zamjenika. Za pet godina koliko sam ja tamo nijednom nismo došli u problem - kazao je Ljubić.

Dodao je da i u narednom periodu planiraju nastaviti davati prioritet složenim predmetima iz oblasti korupcije i organiziranog kriminala.

Jednim dijelom, kako je kazao, imaju problem sa starim predmetima, kao i određenim brojem aktivnih predmeta, ali je to kako je kazao, stvar kapaciteta.

- Što se tiče korupcije naši izvještaji dovoljno govore. Prošle godine smo ishodovali sudske odluke što na osiguranju, što na oduzimanju u vrijednosti od tri miliona maraka. Pola od toga već je i oduzeto - rekao je Ljubić.

Dražena Pejanović se na mjesto glavnog tužioca Tužilaštva TK prijavila sa mjesta predsjednika Općinskog suda u Kalesiji.

Dražena Pejanović

Odluka da se prijavi je, kako je navela, rezultat njenog dugogodišnjeg rada u pravosuđu u kojem radi više od 23 godine. Radila je kao istražni sudija i sudija krivičar.

Neki od njenih strateških ciljeva su smanjenje broja starih predmeta, povećanje efikasnosti rada tužilaštva, povećanje transparentnosti i povjerenja građana u rad Tužilaštva.

- U manje složenim predmetima svela bih na manje od šest mjeseci, jer veliki broj predmeta zastarjeva i jer se manipuliše statistikom, rade se manje složeni predmeti - tvrdi Pejanović.

Navela je da je neophodna saradnja sa nevladinim organizacijama u slučajevima ratnih zločina.

Na kraju je istakla da bi ona radila na usavršavanju kaznene politike da bude oštrija, pridržavala bi se državne strategije za ratne zločine, zalagala bi se za zaštitu ustavno-pravnog poretka, te bi se maksimalno zalagala da vratim povjerenje građana u Tužilaštvo.

Navela je da je potrebna bolja saradnja s policijskim agencijama, kao i saradnja sa Federalnim tužilaštvom.

Na pitanje Milana Tegeltije kakvi su odnosi Tužilaštva TK i MUP-a TK kazala je da su "vjerovatno solidni".

Na pitanje Gorana Nezirevića na koji način bi se zalagala za pooštravanje kaznene politike, kazala je da bi to postigla "sastancima".

Članca VSTV-a Jadranka Ivanović je kazala da je kandidatkinja u svom programu navela nekoliko primjera loše prakse tužilaštva.

-  Želim Vas pitati da li ste vi, spremajući svoj program, istražujući podatke uočili neke dobre prakse tog tužilaštva koje biste prihvatili i nastavili?-pitala je. 

- U svakoj situaciji ima i onog dobrog i onog lošeg. Tužioci rade, ali iz naše prakse sudija, uvidjeli smo da se statistikom manipuliše. Mora se tužiocima dati veća samostalnost. Oni ništa ne smiju sami - kazala je Pejanović.