S druge strane, Mevludin Bektić koji sa još sedam članova sjedi u ESV-u je stava da su oni legitimni predstavnici SSSBiH, a dolaze iz granskih sindikata.

Smatramo se legitimnim predstavnicima 

Podsjećamo, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća za FBiH po sjednici ima naknadu od 600 KM, potpredsjednici po 550 KM, a članovi po 500 KM.

VEZANI TEKST - Evo koliku naknadu članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH dobiju po sjednici

- Mi smo u oktobru 2018. godine, predstavnici granskih sindikata, dali svoju pisanu saglasnost da se formira ESV za FBiH jer je bio zastoj u radu dvije godine, a set zakona je čekao da se donese. Bili smo upozoreni da se pristupi formiranju ESV-a. Izabrana je delegacija ispred granskih sindikata legitimno i legalno. Imamo sporazum potpisan o formiranju ESV-a i smatramo se legitimnim predstavnicima Saveza samostalnih sindikata BiH. To što se neki nisu htjeli odazvati pozivu, staviti svoj potpis na formiranje ESV-a zbog neimenovanja u Sindikatu BiH, je njihovo pravo. Vi znate da tamo postoje sporovi u smislu izbora rukovodstva - rekao nam je Bektić.

Zatražili smo komentar Selvdina Šatorovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH.

- Oni definitivno nisu predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH, tome govori u prilog i izvod iz zapisnika sa sjednica Vlade FBiH, gdje Vlada kaže da je posebno razmatrala primjedbe koje je uputio SSSBiH, a posebno Grupacije granskih sindikata. Čak se ni u Sporazumu, neka vam ga pošalje gospodin Bektić, na osnovu kojeg sjedi u ESV-u, ne spominje Savez, nego samo granski sindikati. Ako laže koza, ne laže rog - kazao nam je Šatorović.

Podsjeća kako je SSSBiH na sjednici u oktobru 2017. godine ESV-a za FBiH imao dvije inicijative.

Selvedin Šatorović 

- Jedna inicijativa je bila za povećanje plaće u tom periodu, dakle 2017. godine, tražili smo povećanje od 634 KM, tražilo smo da to bude od 1.1.2018. godine, plus topli obrok, ostale stvari. Naravno, naš današnji zahtjev je 1.000 KM. Druga inicijativa je ukidanje naknada za rad u ESV-u. Međutim, poslije toga sjednica nije održana. Generalno, sada u ESV-u ne sjedi delegacija SSSBiH, već probrani granski sindikati koji su zbog svoje naknade prihvatili tekst Zakona o radu, 27.4. na tom neformalnom sijelu gdje su dali saglasnost da radnik može raditi 72 sata za platu nižu od najniže (najniža je 406 KM). I mi smo javnost već upoznali sa tim odredbama. Imate i tu zapisnik sa sjednice ESV-a gdje je precizno rečeno da je delagacija sindikata granskih prihvatila tekst zakona o radu i to su činjenice - govori nam Šatorović.

Razumio sam da ćemo u ESV-u biti volonterski 

Bektić, komentirajući naknade po jednoj sjednici koje su više od zagarantovanih penzija, ali i najniže plaće u FBiH, nam kaže kako je razumio da će u ESV-u raditi volonterski.

Mevludin Bektić 

- Ja nisam ni znao za naknadu u radu ESV-a u momentu formiranja ESV-a. Tek nakon toga čuli smo da postoje nekakve naknade. Ja zaista nisam želio da komentarišem, niti sam ja odredio iznos, bio sam zatečen. Po meni naknade ne treba da budu jer sam u početku razumio da ćemo u ESV-u biti čisto volonterski. Ponavljam, ne treba biti naknada. Smatramo se legitimnim predstavnicima Sindikata u ESV-u jer je to odluka granskih sindikata, a oni čine 90 posto članstva Saveza. U delegaciji sam ja i još sedam članova - govori nam Bektić.

Šatorovića smo upitali zašto SSSBiH i prije 2017. godine nije tražio ukidanje naknada za rad u ESV-u za FBiH.

- Nakon što je sindikat 2017. krajem godine, uputio inicijativu i da se ukinu te naknade, nije održana sjednica ESV-a po tom pitanju. Dakle, ja ne mogu komentarisati taj neki raniji period. U konačnici, ovdje nisu teme naknade, pitanje je predstavljanje da tamo neko sjedi u ime Saveza samostalnih sindikata BiH i pitanje je ukoliko neko zaista sjedi i prima naknadu i predstavlja radnike, šta zaista čini za te radnike? Da li je došlo do bilo kakvog tematiziranja problema radnika? - rekao je Šatorović.