Iako je ovaj Zakon stupio na snagu osam dana nakon njegovog usvajanja, njegova primjena počet će tek od 1. januara 2023. godine.

Od početka primjene ovog zakona svi oni koji obnašaju direktorsku funkciju, a istovremeno su zastupnici u Skupštini KS imat će rok od 30 dana da podnesu ostavke na jednoj od ove dvije funkcije.

- Ovaj Zakon predviđa da dupliranje funkcija predstavlja sukob interesa koji se mora riješiti na način da se obavlja samo jedna funkcija, a svi mogu birati koja će to funkcija biti - kazala je za Faktor ministrica pravde Kantona Sarajevo Darja Softić Kadenić. 

Ukoliko neko od zastupnika koji obnaša direktorsku funkciju odbije podnijeti ostavku na jednoj od ove dvije pozicije, jedna od opcija je prekršajno kažnjavanje novčanom kaznom. 

- Prvo ide poziv samom nosiocu koji je u sukobu interesa. Ukoliko se on ogluši, onda nastupa Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS koji proslijeđuje prijedlog instituciji koja je imenovala to lice na direktorsku funkciju, a jedna od opcija je i prekršajno kažnjavanje novčanom kaznom - kazala je ministrica pravde KS.

VEZANI TEKST - Magoda i Pekić zastupnici su u KS, ali i direktori kantonalnih ustanova, hoće li podnijeti ostavke?
 

Ovaj Zakon kreiran je na način da nema odgovarajuće mehanizme koji bi omogućili da nosilac duplih funkcija bude smijenjen sa jedne od pozicija. Sve se završava na Uredu za borbu protiv korupcije koji je, ako osoba odbije podnijeti ostavku na jednu od funkcija, dužan proslijediti upravnom ili nadzornom odboru neke institucije prijedog smjene osobe koja obnaša funkciju u toj instituciji. 

Sankcije koje se mogu izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su novčana kazna, prijedlog za razrješenje s javne funkcije, poziv na podnošenje ostavke, opomena i javno objavljivanje odluke.

Novčana kazna za kršenje ovog Zakona je od dvije hiljade do deset hiljada KM, a sankcije i kazne, prema ovom Zakonu, provodi i izriče Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

U novom sazivu Skupštine tri zastupnika za sada obnašaju duple funkcije, a to su Kenan Magoda (direktor Turističke zajednice KS), Sebija Izetbegović (direktorica KCUS-a) i Jelena Pekić (direktorica Direkcije za robne rezerve KS).

Kenan Magoda je za Faktor potvrdio da će podnijeti ostavku na mjestu direktora Turističke zajednice KS kako bi nastavio obnašati funkciju zastupnika u Skupštini.