Za sljedeću godinu IDDEEA traži 255.000 knjižica, dok joj je za 2023. godinu potrebno 345.000 pasoša, piše capital.ba. Godinu kasnije taj broj se povećava na 465.000 pasoša, a za 2025. godinu traže isporuku 535.000 pasoša.

Procijenjeno je da će pasoši koštati 32,2 miliona KM bez PDV-a, a sa porezom će to biti 37,6 miliona maraka, odnosno 23,5 KM po jednoj pasoškoj knjižici.