Odavanje počasti na ovoj lokaciji jedna je od aktivnosti koju je organiziralo Udruženje 1. Slavna-Viteška brigada Sarajevo, a tokom dana planirana je i akademija.

Udruženje obilježava veličanstvene pobjede pripadnika 1. Mehanizovane brigade, koji su u sadejstvu s pripadnicima Vogošćanskih odreda i 2. Motorizovane brigade od 5. do 16. decembra 1992. godine oslobodila sjeverozapadne padine Orlića, selo Živkoviće, čuvenu kotu 850, kotu 830, selo Jezera, Vis i Golo brdo. U toj borbi 58 pripadnika brigade dalo je svoje živote. Zbog izuzetnog značaja osvajanja kote 850 za grad Sarajevo, komanda brigade je odredila 5. decembar za obilježavanje Dana brigade. 

Za svoje veličanstvene pobjede i uspjehe za oslobađanje i odbranu svoje domovine dobila je počasne nazove "Slavna i Viteška". 

Za odbranu domovine živote su dala 624 pripadnika ove brigade, više od 2.000 je lakše ili teže ranjeno, 71 pripadnik je dobitnik značke "Zlatni ljiljan" dok su posebna odlikovanja dobila tri pripadnika - Narodni heroj Enver Šehović, Heroina Fadila Odžaković Žuta koja je odlikovana ordenom Zlatnog grba sa mačevima te komandant 1. Slavne-Viteške brigade Ibrahim Dervišević odrenom Zlatni ljiljan sa zlatnim vijencem.